Thời gian tới, công dân ở dưới 30 ngày không cần đăng ký tạm trú

Admin
Theo quy định mới, từ 1/7/2021, công dân đến nơi khác ở dưới 30 ngày không cần đăng ký tạm trú.

Ngày 1/7/2021, Luật Cư trú 2020 sẽ chính thức có hiệu lực, kéo theo nhiều điều kiện, thủ tục xoay quanh vấn đề đăng ký tạm trú, thường trú có sự thay đổi.

Cụ thể, khoản 1 Điều 27 Luật Cư trú 2020 đã sửa đổi điều kiện đăng ký tạm trú như sau: "Công dân đến sinh sống tại chỗ ở hợp pháp ngoài phạm vi đơn vị hành chính cấp xã nơi đã đăng ký thường trú để lao động, học tập hoặc vì mục đích khác từ 30 ngày trở lên thì phải thực hiện đăng ký tạm trú".

Như vậy, từ ngày 1/7/2021, công dân đến nơi khác ở dưới 30 ngày không cần đăng ký tạm trú. Tuy nhiên vẫn phải khai báo lưu trú.

Ảnh minh họa

Khác với quy định hiện hành, Luật Cư trú 2006 yêu cầu cá nhân đang sinh sống, làm việc, lao động, học tập tại một địa điểm thuộc xã, phường, thị trấn nhưng không thuộc trường hợp được đăng ký thường trú tại địa phương đó thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày đến phải đăng ký tạm trú tại Công an xã, phường, thị trấn.

Nghĩa là cứ đến ở nơi khác ngoài nơi đăng ký thường trú thì phải đi đăng ký tạm trú. Quy định này hiện nay khiến nhiều người không biết mình thuộc đối tượng đăng ký tạm trú hay khai báo lưu trú, vì lưu trú là việc công dân ở lại trong một thời gian nhất định tại địa điểm thuộc xã, phường, thị trấn ngoài nơi cư trú của mình và không thuộc trường hợp phải đăng ký tạm trú.

Tào Đạt