Thực phẩm Hữu Nghị thông báo trả cổ tức 2 lần trong chưa đầy 1 tuần

Thạch Thảo
Thực phẩm Hữu Nghị đã liên tiếp công bố trả cổ tức với tổng số tiền dự chi 150 tỷ đồng. Đây là lần đầu tiên trong 5 năm công ty trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền.

Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị (UPCoM: HNF) mới đây đã thông qua việc chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức đợt 2 năm 2022. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông là ngày 8/12, thời gian thanh toán cổ tức dự kiến ngày 26/12.

Cụ thể, Thực phẩm Hữu Nghị sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt với tỉ lệ 25%, tương ứng 1 cổ phiếu sẽ được nhận 2.500 đồng. Với hơn 31 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Thực phẩm Hữu Nghị sẽ cần chi khoảng 75 tỷ đồng thanh toán cổ tức cho cổ đông.

Hồ sơ doanh nghiệp - Thực phẩm Hữu Nghị thông báo trả cổ tức 2 lần trong chưa đầy 1 tuần

Diễn biến thị giá cổ phiếu HNF (Ảnh: TradingView).

Tại một diễn biến khác, vào 24/11, công ty vừa mới thực hiện chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức đợt I/2022 với tỉ lệ 25% bằng tiền mặt. Thời gian thực hiện trả cổ tức là ngày 11/12.

Như vậy, chỉ trong vòng chưa đến 1 tuần, Thực phẩm Hữu Nghị đã liên tiếp công bố trả cổ tức với tổng số tiền dự chi khoảng 150 tỷ đồng.

Đây là lần đầu tiên trong 5 năm Hữu Nghị trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền. Từ năm 2015-2018, công ty có 3 năm liên tiếp chi trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền, tỉ lệ dao động từ 10-20%. Nhưng sau đó đã tạm dừng việc trả cổ tức.

Về cơ cấu cổ đông, Công ty Cổ phần DNA Holding là cổ đông lớn nhất của Thực phẩm Hữu Nghị, nắm giữ 51,37% (tương đương hơn 154 triệu cổ phiếu) dự tính sẽ thu về khoảng 78 tỷ đồng cổ tức năm 2022.

Tại ĐHCĐ thường niên năm 2023 tổ chức hồi giữa tháng 5/2023, Công ty đã thông qua mức chia cổ tức năm 2022 là 50%, tương ứng số tiền chi trả hơn 150 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2022 sau khi đã trừ khoản tiền chia cổ tức là 91,5 tỷ đồng.

Về hoạt động kinh doanh, theo báo cáo tài chính quý III/2023, công ty ghi nhận doanh thu đạt 601 tỷ đồng, giảm 4% so với quý III/2022. Lợi nhuận trước thuế đạt 21 tỷ đồng, giảm tới 70% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu của Thực phẩm Hữu Nghị đạt 1.341 tỷ đồng, giảm gần 6% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 32 tỷ đồng, giảm 67%. Như vậy, kết thúc 9 tháng, công ty mới hoàn thành 61% các mục tiêu đã đề ra trong cả năm.