Từ 10/3, phạt đến 10 triệu đồng nếu xúc phạm danh dự, nhân phẩm học sinh hoặc giáo viên

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 04/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực giáo dục đối với cá nhân là 50 triệu đồng, đối với tổ chức là 100 triệu đồng.

Đối với vi phạm quy định về kỷ luật người học; xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể người học; vi phạm về chính sách đối với người học, Điều 28 Nghị định 04/2021/NĐ-CP nêu rõ, phạt tiền từ 5-10 triệu đồng với một trong các hành vi: Kỷ luật người học không đúng quy định của pháp luật hiện hành; Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xúc phạm thân thể người học nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trong đó, mức phạt tại quy định này áp dụng với tổ chức. Cá nhân có cùng một hành vi vi phạm mức phạt tiền bằng 1/2. Do đó, nếu giáo viên nếu xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể người học nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì có thể bị phạt đến 5 triệu đồng.

Ảnh minh họa

Ngoài ra, Nghị định cũng quy định buộc giáo viên xin lỗi công khai người bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm; xâm phạm thân thể trừ trường hợp người bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể hoặc người đại diện hợp pháp của người học là người chưa thành niên có yêu cầu không xin lỗi công khai.

Trường hợp giáo viên kỷ luật người học không đúng quy định thì buộc phải hủy bỏ quyết định kỷ luật và khôi phục quyền học tập của người học.

Đối với vi phạm quy định về quản lý hồ sơ người học, Nghị định 04 quy định, phạt tiền từ 5-10 triệu đồng đối với một trong các hành vi: Để xảy ra việc sửa chữa hồ sơ, tài liệu có liên quan đến việc đánh giá kết quả học tập của người học; Lập hồ sơ quản lý người học không đúng quy định của pháp luật hiện hành; Vi phạm quy định về lưu trữ, bảo quản hồ sơ của người học.

Hành vi thu, giữ hồ sơ, giấy tờ của người học không đúng quy định của pháp luật hiện hành cũng bị phạt tiền từ 10-15 triệu đồng.

Bên cạnh đó, tổ chức, cá nhân có hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm; xâm phạm thân thể nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong cơ sở giáo dục nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự cũng bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng. Mức phạt tiền sẽ tăng lên, từ 10-15 triệu đồng đối với hành vi vi phạm về chính sách đối với nhà giáo. (Theo Điều 26 Nghị định 04/2021/NĐ-CP)

Ngoài ra, tổ chức cá nhân vi phạm còn phải áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc xin lỗi công khai người bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm; xâm phạm thân thể đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này, trừ trường hợp người bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm; xâm phạm thân thể có yêu cầu không xin lỗi công khai.

Nghị định 04/2021/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ 10/3 và thay thế Nghị định 138/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục xảy ra trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực mà sau đó mới bị phát hiện hoặc đang xem xét, giải quyết thì áp dụng quy định của Nghị định 138.