Từ 9/2021, chế độ thai sản của người chồng thay đổi ra sao?

Vũ Hạnh
Từ 1/9/2021, lao động nam có thể nghỉ nhiều lần trong thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh. 

Thông tư 06/2021/TT-BLĐTB-XH với nhiều thay đổi về chế độ thai sản chính thức có hiệu lực từ ngày 1/9/2021.

Theo đó, Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH đã bổ sung quy định về thời gian nghỉ thai sản đối với lao động nam khi vợ sinh con.

tu 9 2021 che do thai san cua nguoi chong thay doi ra sao

Từ 1/9/2021, lao động nam có thể nghỉ nhiều lần trong thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh. Ảnh minh họa

Cụ thể, Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH đã bổ sung thêm khoản 4 và khoản 5 vào Điều 10 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH như sau: "Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ ốm đau và thai sản khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định tại khoản 2 Điều 34 của Luật Bảo hiểm xã hội, trường hợp nghỉ nhiều lần thì thời gian bắt đầu nghỉ việc của lần cuối cùng vẫn phải trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con và tổng thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản không quá thời gian quy định".

Luật BHXH quy định lao động nam đang đóng BHXH khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau: 5 ngày làm việc; 7 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi; Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 3 ngày làm việc; Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

Như vậy, từ 1/9, lao động nam có thể nghỉ nhiều lần trong thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh.

Ngoài ra, theo khoản 5 điều 1 Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH, trường hợp người mẹ tham gia bảo hiểm xã hội nhưng không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con mà người cha đủ điều kiện quy định tại điểm a khoản 2 điều 9 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH thì người cha được hưởng trợ cấp một lần khi sinh con bằng 2 lần mức lương cơ sở (hiện nay, 2 lần mức lương cơ sở là 2,98 triệu đồng) tại tháng sinh con cho mỗi con.

Hoàng Yên (T/h) - Người Lao động