Tuổi nghỉ hưu, lương hưu của người lao động thay đổi như thế nào trong năm 2022?

Mức lương hưu và cách tính tuổi nghỉ hưu trong năm 2022 có nhiều điểm khác biệt so với năm 2021 ở từng đối tượng người lao động.

Nhiều chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động có nhiều thay đổi trong năm 2022. Đáng chú ý, trong đó có việc thay đổi độ tuổi nghỉ hưu, cách tính lương hưu của lao động nam và điều chỉnh mức đóng BHXH của doanh nghiệp và người lao động.

tuoi nghi huu luong huu cua nguoi lao dong thay doi gi trong nam 2020 dspl 2

Có nhiều thay đổi về độ tuổi nghỉ hưu, cách tính lương hưu của người lao động trong năm 2022. Ảnh minh họa: VPG

Tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động

Điều 169 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định, tuổi nghỉ hưu của người lao động làm việc trong điều kiện bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ. Sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ.

Sang đến năm 2022, tuổi nghỉ hưu của người lao động làm việc trong điều kiện bình thường sẽ có sự thay đổi như sau:

- Lao động nam: Từ đủ 60 tuổi 6 tháng (Tăng 3 tháng so với năm 2021).

- Lao động nữ: Từ đủ 55 tuổi 8 tháng (Tăng 4 tháng so với năm 2021).

Thay đổi cách tính lương hưu của lao động nam

Lương hưu năm 2022 vẫn được tính theo công thức như Luật BHXH năm 2014 quy định. Tức là: Lương hưu = Tỷ lệ hưởng x Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH

Tuy nhiên, cách xác định tỷ lệ hưởng lương hưu đối với lao động nam sẽ có sự điều chỉnh.

Cụ thể, Điều 56 Luật BHXH năm 2014 quy định, từ 1/1/2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH và tương ứng với số năm đóng BHXH như sau:

Theo quy định trên, lao động nam nghỉ hưu năm 2022 phải đóng BHXH đủ 20 năm mới được tính hưởng tỷ lệ 45%. Trong khi đó, ở năm 2021, chỉ cần đóng BHXH đủ 19 năm là lao động nam đã được hưởng 45%.

Với cách tính mới này, lao động nam nghỉ hưu năm 2022 đóng đủ 20 năm chỉ được hưởng lương hưu bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH. Và muốn hưởng tỷ lệ tối đa 75% thì lao động nam phải đóng BHXH từ đủ 35 năm trở lên (năm 2021 chỉ cần đóng từ đủ 34 năm trở lên).

Theo Người Đưa Tin