Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước công khai 2 doanh nghiệp bị xử phạt hành chính

Vũ Hạnh

2 doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin trên thị trường chứng khoán dẫn tới việc có thể ảnh hưởng tới quyền lợi của nhà đầu tư đã bị Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước ra quyết định xử phạt hành chính.

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa có quyết định xử phạt Công ty Cổ phần ASCụ thể:A, Công ty cổ phần CMISTONE Việt Nam do không công bố nhiều tài liệu phải công bố theo quy định pháp luật.

vlxd-tru-so-cmistone-23122016-1053-1637800289.jpg
Công ty cổ phần CMISTONE Việt Nam bị phạt 70 triệu đồng

Đối với Công ty cổ phần ASA:

 

Ngày 23/11/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 381/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần ASA (Địa chỉ: Ấp Kim Ngưu, Xã Tân Tiến, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên),.

ASA bị xử phạt do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật (Công ty cổ phần ASA (Công ty) không công bố thông tin (CBTT) trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), hệ thống CBTT của UBCKNN đối với: Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2017 đã kiểm toán, BCTC bán niên 2018 đã soát xét; không CBTT trên hệ thống CBTT của UBCKNN đối với: BCTC Quý 2/2018, BCTC Quý 3/2018; Công ty CBTT không đúng thời hạn theo quy định pháp luật trên trang thông tin điện tử của HNX, hệ thống CBTT của UBCKNN đối với: CBTT về tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2016, tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 (không đủ 10 ngày trước ngày họp ĐHĐCĐ theo quy định tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn CBTT trên thị trường chứng khoán); Công ty CBTT không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của HNX đối với: BCTC Quý 2/2016, BCTC Quý 1/2017, BCTC bán niên 2017 soát xét, BCTC Quý 3/2017, BCTC Quý 4/2017, BCTC Quý 1/2018, BCTC Quý 2/2018; Công ty CBTT không đúng thời hạn trên hệ thống CBTT của UBCKNN đối với: Báo cáo thường niên năm 2017; Công ty không CBTT trên hệ thống CBTT của UBCKNN đối với: BCTC năm 2020 đã kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2020, tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2021, Giải trình chênh lệch kết quả hoạt động kinh doanh trước và sau kiểm toán năm 2015, Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế của BCTC bán niên soát xét năm 2016, Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế của BCTC bán niên soát xét năm 2017), quy định tại: Điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

Với hành vi trên, ASA bị phạt tiền 100.000.000 (Một trăm triệu) đồng.

Đối với Công ty cổ phần CMISTONE Việt Nam:

Ngày 19/11, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 369/QĐ-XPVPHC xử phạt Công ty cổ phần CMISTONE Việt Nam (địa chỉ: 27 đường Giải Phóng, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội). 

Theo đó, CMISTONE Việt Nam bị phạt tiền 70.000.000 đồng (Bảy mươi triệu đồng) theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán;

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật (Công ty cổ phần CMISTONE Việt Nam (mã chứng khoán: CMI) đã không công bố thông tin theo quy định các tài liệu: Báo cáo tài chính Quý 4/2018; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018; Báo cáo tài chính Quý 1/2019; Báo cáo thường niên năm 2018; Báo cáo thường niên năm 2020 và công bố thông tin không đúng thời hạn về Báo cáo tài chính bán niên riêng và hợp nhất đã soát xét năm 2018, Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý 3/2018; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018; Báo cáo thường niên năm 2019, Báo cáo tài chính Quý 2/2020 công ty mẹ và hợp nhất; Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (ngày hiệu lực 21/2/2019)...).

Hải Đăng (T/h)