Vĩnh Long tăng cường quản lý an toàn lao động tại các công trình

Nhằm đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng, tỉnh Vĩnh Long tăng cường quản lý an toàn lao động tại các công trình.

Ngày 20/10, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh ông Lữ Quang Ngời vừa ký ban hành Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Chỉ thị được ban hành sau khi trên địa bàn tỉnh xảy ra 2 vụ tai nạn lao động khiến 2 người tử vong và nhiều người bị thương. Sự cố xảy ra gây hư hại cho công trình và thiệt hại về người.

Nguyên nhân xảy ra mất an toàn là do các bên có liên quan trong thi công xây dựng công trình chưa tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn lao động trong thi công xây dựng.

Sự kiện - Vĩnh Long tăng cường quản lý an toàn lao động tại các công trình Hiện trường vụ tai nạn lao động tại cầu Mỹ Thuận 2 khiến một công nhân rơi xuống sông tử vong.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long yêu cầu thủ trưởng các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ tập trung tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật có liên quan từ trong nội bộ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học đến tận nhân dân để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động trong thi công xây dựng các công trình.

Giao Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh và các địa phương tăng cường công tác phổ biến, hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng, an toàn lao động trong thi công công trình xây dựng, các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng, quy trình, công nghệ xây dựng,…

Đối với Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành; Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc, UBND các xã, phường, thị trấn thường xuyên kiểm tra, giám sát, nâng cao chất lượng công tác quản lý, việc thực hiện các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động trong thi công xây dựng đối với các công trình đang thi công xây dựng theo thẩm quyền quản lý,…

Đối với chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình xây dựng Thực hiện đầy đủ trách nhiệm về công tác quản lý an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng theo quy định.