Xử phạt Phó Tổng Giám đốc CTCP Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng

Lường Thị Toán
Với hành vi không báo cáo về việc dự kiến giao dịch, Phó Tổng Giám đốc CTCP Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng vừa bị Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt vi phạm hành chính.

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Võ Anh Hùng. Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, ông Hùng là Phó Tổng Giám đốc CTCP Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng (mã chứng khoán: DDN).

a1-1620829551.jpg

Ảnh minh họa

Ông Võ Anh Hùng bị xử phạt hành chính vì đã có hành vi không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. Cụ thể, ngày 11/9/2020, ông Võ Anh Hùng đã bán 13.000 cổ phiếu DDN nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Với hành vi vi phạm này, Phó Tổng Giám đốc CTCP Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng bị xử phạt hành chính 5 triệu đồng.

Mức phạt trên căn cứ theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3, điểm c Khoản 4 và Khoản 6 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/09/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

M.Nhật