Giao dịch chứng khoán

 1. Các công ty chứng khoán bị Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam khiển trách vì đã có nhiều lần sửa lỗi giao dịch trên HNX và HOSE gồm VNDirect, TCBS, APEC...
  Vũ Hạnh - 16:47 17/12/2021 - 3 lượt xem - 0 trả lời - trong: Phụ nữ và Tiêu dùng
 2. Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản cảnh báo về tình trạng chào mời nhà đầu tư tham gia giao dịch chứng khoán quốc tế.
  Vũ Hạnh - 14:12 21/11/2021 - 12 lượt xem - 0 trả lời - trong: Phụ nữ và Tiêu dùng
 3. Thanh tra UBCKNN đã ban hành quyết định cử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Đặng Thanh Tú - vợ ông Nguyễn Hoàng Linh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt...
  Hải Đăng (T/h) - 09:46 02/11/2021 - 9 lượt xem - 0 trả lời - trong: Phụ nữ và Tiêu dùng
 4. Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Vũ Thị Thúy, bà Đầu Thị Huyền, ông Lê Khắc Hùng và bà Hà Thu Nga.
  Hải Đăng (T/h) - 15:09 29/10/2021 - 7 lượt xem - 0 trả lời - trong: Phụ nữ và Tiêu dùng
 5. Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Nguyễn Cao Nhơn.
  Hải Đăng (T/h) - 07:39 26/10/2021 - 15 lượt xem - 0 trả lời - trong: Phụ nữ và Tiêu dùng
 6. Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Nguyễn Thị Vy.
  Hải Đăng (T/h) - 14:59 25/10/2021 - 26 lượt xem - 0 trả lời - trong: Phụ nữ và Tiêu dùng
 7. Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vuwag ban hành quyết định xử phạt bà Lê Thị Yến Ngọc - Cổ đông lớn của Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường (HNX: ACM) do báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở...
  Hải Đăng (T/h) - 07:37 08/10/2021 - 4 lượt xem - 0 trả lời - trong: Phụ nữ và Tiêu dùng
 8. Số lượng tài khoản mới tham gia thị trường chứng khoán 9 tháng đầu năm 2021 đạt hơn 960.000, trong đó nhà đầu tư cá nhân mở mới 114.713 tài khoản.
  Vũ Hạnh - 08:31 07/10/2021 - 6 lượt xem - 0 trả lời - trong: Phụ nữ và Tiêu dùng
 9. Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Trịnh Thị Thúy.
  Hải Đăng (T/h) - 15:19 25/09/2021 - 21 lượt xem - 0 trả lời - trong: Phụ nữ và Tiêu dùng
 10. Với việc mua 800.000 cổ phiếu Công ty Phân lân Văn Điển nhưng chậm báo cáo giao dịch, Công ty TNHH Hoàng Ngân đã bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt 110 triệu đồng.
  Hải Đăng (T/h) - 07:52 23/09/2021 - 6 lượt xem - 0 trả lời - trong: Phụ nữ và Tiêu dùng