An Phát Holdings mua CP ưu đãi gấp 4 lần giá lưu hành trên thị trường

Lê Vân
Đại hội đồng cổ đông bất thường của An Phát Holdings đã thông qua phương án chuyển đổi và phương án mua lại cổ phần ưu đãi với giá cao gấp nhiều lần giá hiện hành.

ĐQT CTCP Tập đoàn An Phát Holdings (HoSE: APH) vừa công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

Năm 2018, APH đã phát hành 14.114.880 cổ phần ưu đãi với giá phát hành ban đầu là 25.000 đồng/cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài. Theo đó, cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi không có quyền biểu quyết, được hưởng cổ tức ưu đãi, có quyền chuyển đổi cổ phần ưu đãi thành cổ phần phổ thông và có thể yêu cầu công ty hoàn lại số vốn góp theo điều kiện, điều khoản đã thống nhất.

Tới tháng 12/2020, 6.800.000 cổ phần ưu đãi đã được chuyển đổi sang cổ phần phổ thông với tỉ lệ chuyển đổi 1:1, giá chuyển đổi là 25.000 đồng/cổ phần. Do đó, APH hiện có 7.314.880 cổ phần ưu đãi đang lưu hành.

Theo đó, HĐQT của công ty nhất trí thông qua phương án phát hành cổ phiếu phổ thông để chuyển đổi cổ phiếu ưu đãi của công ty phát hành năm 2018.

Tỉ lệ chuyển đổi là 1:1,5, giá chuyển đổi là 16.571 đồng/cổ phiếu, số cổ phần phổ thông dự kiến phát hành thêm để thực hiện chuyển đổi là tối đa 11.035.664 cổ phần. Theo đó, tổng mệnh giá của cổ phần phổ thông dự kiến phát hành thêm để thực hiện chuyển đổi tối đa là hơn 110 tỷ đồng.

Nguồn vốn thực hiện cổ phần ưu đãi và thặng dư vốn từ cổ phần ưu đãi. Thời gian thực hiện là sau khi được ĐHĐCĐ công ty phê duyệt phương án phát hành và được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Trong trường hợp cổ đông ưu đãi yêu cầu công ty mua lại cổ phiếu ưu đãi, doanh nghiệp sẽ mua lại tối đa 7,31 triệu cổ phiếu ưu đãi đang lưu hành với mục đích hoàn loại phần vốn góp của cổ phần ưu đãi cổ tức, hoàn lại và có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo yêu cầu của cổ đông ưu đãi.

Giá mua lại dự kiến tối thiểu là 25.000 đồng/cổ phiếu (bằng giá phát hành ban đầu) và tối đa là 32.500 đồng/cổ phiếu, giá sẽ được xác định bằng thoả thuận trực tiếp giữa công ty và cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi.

Nguồn vốn thực hiện từ thặng dư vốn cổ phần, lợi nhuận chưa phân phối trên báo cáo tài chính đã kiểm toán tại ngày 31/12/2021 và báo cáo tài chính riêng đã được soát xét tại ngày 30/6/2022.

Thời gian thực hiện dự kiến vào tháng 2/2023. Nếu công ty thành công mua lại toàn bộ số cổ phiếu ưu đãi trên, vốn điều lệ của công ty giảm từ 2.512 tỷ đồng xuống 2.439 tỷ đồng.

Hồ sơ doanh nghiệp - An Phát Holdings mua CP ưu đãi gấp 4 lần giá lưu hành trên thị trường

Diễn biến thị giá cổ phiếu APH.

Trên thị trường chứng khoán, mã APH đã giảm sâu về giao dịch tại vùng giá 7.940 đồng/cổ phiếu (chốt phiên ngày 29/11). Như vậy so với mức đỉnh lập hồi tháng 11/2021 lên đến trên 40.000 đồng/cổ phiếu thì APH đã mất đi tới hơn 3/4 thị giá.

Nếu so với mức giá tại thời điểm đầu năm giao dịch quanh vùng giá 37.650 đồng/cổ phiếu (chốt phiên ngày 1/1), mã này cũng đã giảm sâu tới khoảng 80% giá trị.

Dù gần cuối tháng 11/2022, mã này có nhiều thời điểm bật tăng trần trở lại nhưng với đà giảm sâu kéo dài, mã này vẫn còn cách rất xa so với mức đỉnh lập được hồi cuối năm 2021.