Bổ sung thêm nhiều trường hợp bị xóa đăng ký thường trú

Ngày 13/11/2020, Quốc hội vừa thông qua Luật Cư trú 2020, trong đó có quy định mới về các trường hợp bị xóa đăng ký thường trú.
Ảnh minh họa

Cụ thể, tại Điều 24 Luật Cư trú 2020, các trường hợp bị xóa đăng ký thường trú gồm:

a) Chết; có quyết định của Tòa án tuyên bố mất tích hoặc đã chết (hiện Điều 22 Luật Cư trú năm 2006 đang quy định là “chết, bị Tòa án tuyên bố là mất tích hoặc đã chết”);

b) Ra nước ngoài để định cư;

c) Đã có quyết định hủy bỏ đăng ký thường trú;

d) Vắng mặt liên tục tại nơi thường trú từ 12 tháng trở lên mà không đăng ký tạm trú tại chỗ ở khác hoặc không khai báo tạm vắng, trừ trường hợp xuất cảnh ra nước ngoài nhưng không phải để định cư hoặc trường hợp đang chấp hành án phạt tù, chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng;

đ) Đã được cơ quan có thẩm quyền cho thôi quốc tịch Việt Nam, tước quốc tịch Việt Nam, hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam;

e) Người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ nhưng đã chấm dứt việc thuê, mượn, ở nhờ mà sau 12 tháng kể từ ngày chấm dứt việc thuê, mượn, ở nhờ vẫn chưa đăng ký thường trú tại chỗ ở mới, trừ trường hợp quy định tại điểm h khoản này;

g) Người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp nhưng sau đó quyền sở hữu chỗ ở đó đã chuyển cho người khác mà sau 12 tháng kể từ ngày chuyển quyền sở hữu vẫn chưa đăng ký thường trú tại chỗ ở mới, trừ trường hợp được chủ sở hữu mới đồng ý tiếp tục cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ và cho đăng ký thường trú tại chỗ ở đó hoặc trường hợp quy định tại điểm h khoản này;

h) Người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ nhưng đã chấm dứt việc thuê, mượn, ở nhờ và không được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý cho giữ đăng ký thường trú tại chỗ ở đó; người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở thuộc quyền sở hữu của mình nhưng đã chuyển quyền sở hữu chỗ ở cho người khác và không được chủ sở hữu mới đồng ý cho giữ đăng ký thường trú tại chỗ ở đó;

i) Người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở đã bị phá dỡ, tịch thu theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tại phương tiện đã bị xóa đăng ký phương tiện theo quy định của pháp luật.

So sánh quy định hiện hành, Luật Cư trú 2020 kế thừa 3 điểm a,b,c của Luật Cư trú 2006, cùng với đó là bỏ quy đinh "xóa đăng ký thường trú với công dân được tuyển dụng vào Quân đội nhân dân, Công an nhân dân ở tập trung trong doanh trại". Thay vào đó, Luật quy đinh thêm 6 trường hợp khác bị xóa đăng ký thường trú.

Luật Cư trú 2020 sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2021.