Sản phẩm, dịch vụ phụ nữ tin dùng

“Bắt dao rơi” khi cho vay tại công ty chứng khoán

Để đáp ứng thị trường vốn vào thời điểm "căng margin", nhiều công ty chứng khoán đã huy động vốn trái phép từ khách hàng cá nhân.