Sức khỏe

Công bố mới về địa điểm các ca mắc COVID-19 từng đến tại TP.HCM

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM vừa công bố thêm hàng loạt địa điểm các ca mắc COVID-19 từng đến.