14:32 02/04/2024

Công an xác định, hành vi của nhóm học sinh bắt bạn quỳ rồi tát liên tiếp vào mặt có dấu hiệu của các tội Cố ý gây thương tích hoặc Làm nhục người khác.