Câu đố nhanh hại não: Bóng đèn nào có tên một loại quả?

CTV
Đáp án của những câu hỏi này trên thực tế lại cực kỳ bất ngờ, bạn có phải là người tinh tế để trả lời đúng?

H.A