Chi tiết 3 đối tượng được hưởng trợ cấp hàng tháng

3 nhóm đối tượng sẽ được thụ hưởng chế độ, hưởng trợ cấp hàng tháng từ 1/7 sau khi tiến hành cải cách tiền lương không phải ai cũng biết. 

Bộ LĐTB&XH mới đây đã đề xuất 2 phương án nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội từ 360.000 đồng lên tới 750.000 đồng/người/tháng. 

Theo đó, căn cứ theo quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP, mức chuẩn trợ giúp xã hội được xem là căn cứ xác định mức trợ cấp xH, mức hỗ trợ kinh phí nhận chăm sóc; nuôi dưỡng; mức trợ cấp nuôi dưỡng trong cơ sở trợ giúp xã hội cũng như các mức trợ giúp xã hội khác. 

3-doi-tuong-duoc-huong-tro-cap-tu-1-7-1713618247.jpeg
 

Từ 1/7/2024, mức chuẩn trợ giúp xã hội được áp dụng là 360.000 đồng. Cùng với đó, Bộ LĐTB&XH cũng bổ sung thêm, sẽ có 3 nhóm đối tượng được hưởng trợ cấp hàng tháng. 

2 nhóm đối tượng hiện được hưởng trợ cấp hàng tháng hiện nay gồm: 

- Cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong ngành công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương theo Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg;

- Quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội, đã phục viên, xuất ngũ về địa phương theo Quyết định 142/2008/QĐ-TTg và Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg.

Ngoài ra, sẽ trợ cấp hàng tháng và trợ cấp 1 lần đối với người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg.

Thực hiện trợ cấp 1 lần đối với 1 số đối tượng như: Quân nhân, cán bộ đi chiến trường B, C, K trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước không có thân nhân phải trực tiếp nuôi dưỡng và quân nhân, cán bộ được Đảng cử lại miền Nam sau Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954 theo Nghị định số 23/1999/NĐ-CP; người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg và Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg; thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg, thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến theo Nghị định số 112/2017/NĐ-CP; người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Campuchia theo Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg và Quyết định số 62/2015/QĐ-TTg.

   Xem thêm: Đối tượng nào có thể không được tăng lương từ 1/7/2024?

Tại thông tư 44 cũng hướng dẫn cụ thể các khoản phải chi trực tiếp cho người thụ hưởng như: Chi điều dưỡng, phục hồi sức khỏe tại nhà; hỗ trợ mua phương tiện trợ giúp; dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng cần thiết...

Những khoản chi giao cho cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng, người có công với cách mạng thuộc ngành LĐTB&XH thực hiện sẽ gồm: Điều dưỡng, phục hồi sức khỏe tập trung; hỗ trợ thuốc, điều trị và bồi dưỡng phục hồi sức khoẻ cho những người có công với cách mạng...