Chi tiết 8 loại phụ cấp theo chế độ tiền lương mới dành cho công an, quân đội

Chi tiết 8 loại phụ cấp theo chế độ tiền lương mới dành cho lực lượng vũ trang công an, quân đội tại Điều 6 Nghị định 204/2004/NĐ-CP.

Chi tiết 8 loại phụ cấp theo chế độ tiền lương mới dành cho lực lượng vũ trang công an, quân đội

- Phụ cấp kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo

Phụ cấp kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo áp dụng đối với các đối tượng đang giữ chức danh lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) ở một cơ quan, đơn vị, đồng thời được bầu cử hoặc được bổ nhiệm kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo đứng đầu cơ quan, đơn vị khác mà cơ quan, đơn vị này được bố trí biên chế chuyên trách người đứng đầu nhưng hoạt động kiêm nhiệm.

Mức phụ cấp bằng 10% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có). Trường hợp kiêm nhiệm nhiều chức danh lãnh đạo cũng chỉ hưởng một mức phụ cấp.

- Phụ cấp thâm niên vượt khung

Phụ cấp thâm niên là chế độ khuyến khích mà Nhà nước đưa ra cho lực lượng vũ trang trong quá trình công tác tại đơn vị. Phụ cấp thâm niên áp dụng cho những đối tượng được xếp lương theo các bảng lương căn cứ theo nghiệp vụ và chuyên môn làm việc phục vụ trong lực lượng vũ trang.

Đối tượng được hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung khi đạt đến bậc cao nhất của khung lương cấp bậc hoặc chức vụ yên tâm làm việc tích lũy và phát huy kiến thức, kinh nghiệm công tác để tiếp tục làm tốt hơn nhiệm vụ và chức trách được giao.

phu-cap-tham-nien-1-1710321195.jpg
Chi tiết 8 loại phụ cấp theo chế độ tiền lương mới dành cho công an, quân đội. Ảnh internet

- Phụ cấp khu vực

Phụ cấp khu vực áp dụng đối với các đối tượng làm việc ở những nơi xa xôi, hẻo lánh và khí hậu xấu. Phụ cấp gồm 7 mức: 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7 và 1,0 so với mức lương tối thiểu chung.

Đối với hạ sĩ quan và chiến sĩ nghĩa vụ thuộc lực lượng vũ trang, phụ cấp khu vực được tính so với mức phụ cấp quân hàm binh nhì.

- Phụ cấp đặc biệt

Phụ cấp đặc biệt áp dụng đối với các đối tượng làm việc ở đảo xa đất liền và vùng biên giới có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn.

Phụ cấp gồm 3 mức: 30%; 50% và 100% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hoặc phụ cấp quân hàm hiện hưởng đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang.

- Phụ cấp thu hút

Phụ cấp thu hút áp dụng đối với người đến làm việc ở những vùng kinh tế mới, cơ sở kinh tế và đảo xa đất liền có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn.

Phụ cấp gồm 4 mức: 20%; 30%; 50% và 70% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có). Thời gian hưởng phụ cấp từ 3 đến 5 năm.

- Phụ cấp lưu động

Phụ cấp lưu động áp dụng đối với người làm việc ở một số nghề hoặc công việc thường xuyên thay đổi địa điểm làm việc và nơi ở. Phụ cấp gồm 3 mức: 0,2; 0,4 và 0,6 so với mức lương tối thiểu chung.

- Phụ cấp độc hại, nguy hiểm

Phụ cấp độc hại, nguy hiểm áp dụng đối với người làm những nghề hoặc công việc có điều kiện lao động độc hại, nguy hiểm và đặc biệt độc hại, nguy hiểm chưa được xác định trong mức lương. Phụ cấp gồm 4 mức: 0,1; 0,2; 0,3 và 0,4 so với mức lương tối thiểu chung.

- Các chế độ phụ cấp đặc thù theo nghề hoặc công việc

Gồm có: Phụ cấp thâm niên nghề; Phụ cấp ưu đãi theo nghề; Phụ cấp trách nhiệm theo nghề; Phụ cấp trách nhiệm công việc; Phụ cấp phục vụ quốc phòng, an ninh.

Bảng lương quân đội, công an từ 01/7/2024 như thế nào?

Theo tinh thần của Nghị quyết 27-NQ/TW 2018, quân đội, công an cũng như các đối tượng được cải cách tiền lương khác sẽ áp dụng bảng lương quân đội công an từ 01/7/2024 mới như sau:

Thu nhập sau cải cách = 70% lương cơ bản + 30% phụ cấp (bổ sung thêm 10% tiền thưởng không nằm trong phụ cấp)

Trong đó:

- Về lương cơ bản, quân đội, công an sẽ được xây dựng 03 bảng lương mới cho lực lượng vũ trang gồm:

Bảng lương dành cho đối tượng là sĩ quan quân đội; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ công an: Bảng lương này được xây dựng theo chức vụ, chức danh và cấp bậc quân hàm hoặc cấp hàm của từng đối tượng thuộc quân đội hoặc công an.

Bảng lương dành cho quân nhân chuyên nghiệp, chuyên môn kỹ thuật công an.

Bảng lương dành cho công nhân quốc phòng, cong nhân công an.

Xem thêm: Chi tiết cách tính hưởng phụ cấp thâm niên giáo viên mới nhất

Minh Khuê (t/h)