Chủ nhà trọ có quyền giữ thẻ căn cước công dân của người thuê không?

Ngọc Bảo
Chỉ cơ quan, cá nhân có thẩm quyền theo quy định mới được tạm giữ thẻ căn cước công dân/chứng minh thư.

Căn cứ theo quy định tại Điều 19 Nghị định 137/2015/NĐ-CP thì các trường hợp bị thu hồi, tạm giữ thẻ căn cước công dân (CCCD) cụ thể như sau:

1. Thu hồi thẻ CCCD

- Cơ quan quản lý căn cước công dân các cấp có thẩm quyền thu hồi thẻ CCCD sau khi nhận được thông báo về việc công dân bị tước quốc tịch, thôi quốc tịch Việt Nam hoặc bị hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam và chuyển về tàng thư căn cước công dân;

- Việc thu hồi thẻ CCCD phải được lập biên bản, giao cho người bị thu hồi thẻ một bản và có sổ sách theo dõi. Bên cạnh đó, thẻ Căn cước công dân bị thu hồi được bảo quản và lưu giữ chung cùng hồ sơ cấp thẻ Căn cước công dân tại tàng thư căn cước công dân.

chu nha tro co quyen giu the can cuoc cong dan cua nguoi thue khong

Ảnh minh họa

2. Tạm giữ thẻ CCCD

- Thủ trưởng cơ quan thi hành lệnh tạm giữ, tạm giam, cơ quan thi hành án phạt tù, thi hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc quyết định việc tạm giữ thẻ CCCD trong các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 28 Luật Căn cước công dân:

a) Người đang chấp hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

b) Người đang bị tạm giữ, tạm giam, chấp hành án phạt tù.

Việc tạm giữ thẻ CCCD phải lập thành biên bản, giao cho người bị tạm giữ thẻ một bản và có sổ sách theo dõi.

Khi hết thời hạn tạm giữ, tạm giam, chấp hành xong án phạt tù, chấp hành xong quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc công dân sẽ được trả lại thẻ CCCD. Việc trả lại thẻ phải lập thành biên bản và giao cho người nhận lại thẻ một bản.

Như vậy, chỉ cơ quan, cá nhân có thẩm quyền theo quy định mới được tạm giữ thẻ căn cước công dân/chứng minh thư.

Theo đó, chủ trọ không có quyền giữ thẻ CCCD của người thuê trọ.

Theo khoản 2 Điều 10 Nghị định 144/2021/NĐ-CP thì hành vi chiếm đoạt, sử dụng chứng minh thư, thẻ CCCD hoặc Giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân của người khác sẽ bị phạt tiền 1-2 triệu đồng. Thẩm quyền xử phạt hành vi này thuộc về công an cấp xã (theo Điều 69 Nghị định 144/2021 của Chính phủ).