Công khai nội dung báo cáo của bộ Giáo dục và Đào tạo về trường đại học Tôn Đức Thắng

Admin
Ngày 19/1, văn phòng Chính phủ có văn bản thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam sau khi bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) có báo cáo về tình hình của trường đại học (ĐH) Tôn Đức Thắng và việc xử lý nguyên Hiệu trưởng trường ĐH Tôn Đức Thắng Lê Vinh Danh.
Trường ĐH Tôn Đức Thắng.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ghi nhận việc bộ GD&ĐT đã thành lập Đoàn công tác làm việc với trường ĐH Tôn Đức Thắng; làm rõ quá trình xử lý ông Lê Vinh Danh đối chiếu với các quy định của pháp luật; có hướng dẫn việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo của trường.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng yêu cầu bộ GD&ĐT cần công khai, minh bạch nội dung báo cáo.

Qua tìm hiểu, Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ được biết, bộ GD&ĐT đã có văn bản đề ngày 8/1 báo cáo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Theo báo cáo này, bộ GD&ĐT đã thành lập Đoàn công tác trong đó có đại diện của bộ Tư pháp để rà soát, làm rõ một số vấn đề của trường ĐH Tôn Đức Thắng. Sau khi Đoàn công tác làm việc với trường ĐH Tôn Đức Thắng và các bên liên quan và dự thảo báo cáo kết quả, bộ GD&ĐT đã làm việc với bộ Tư pháp, bộ Nội vụ để thống nhất nội dung liên quan tới căn cứ pháp lý, thẩm quyền tạm đình chỉ công tác, cách chức đối với ông Lê Vinh Danh.

Theo đó, từ tháng 7/2019 tới thời điểm báo cáo (tháng 1/2021), trường ĐH Tôn Đức Thắng chưa có Hội đồng trường theo quy định. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã căn cứ Điều 71 Luật Giáo dục đại học; pháp luật về viên chức (ông Lê Vinh Danh là viên chức Nhà nước) và pháp luật về phòng, chống tham nhũng để xử lý (tạm đình chỉ, cách chức) ông Lê Vinh Danh.

Điều 71 Luật Giáo dục đại học có 10 khoản quy định cụ thể về các hành vi vi phạm pháp luật giáo dục đại học, trong đó khoản 8, khoản 9 quy định: (8) Làm thất thoát kinh phí, lợi dụng hoạt động giáo dục đại học để thu tiền sai quy định hoặc vì mục đích vụ lợi; (9) Gây thiệt hại về cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học.

Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ TP.HCM đã kết luận Bí thư Đảng ủy Lê Vinh Danh có vi phạm về quản lý kinh tế. Căn cứ kết luận này, Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng TP.HCM đã quyết định cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng của ông Lê Vinh Danh và yêu cầu cơ quan quản lý cán bộ xử lý kỷ luật về mặt chính quyền đối với ông Lê Vinh Danh.

Theo quy định về quản lý công chức, viên chức, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là cơ quan bổ nhiệm cán bộ nên cũng là cơ quan có thẩm quyền xử lý kỷ luật cán bộ khi xảy ra vi phạm. Tại thời điểm bị xử lý kỷ luật, ông Lê Vinh Danh là Hiệu trưởng trường ĐH Tôn Đức Thắng theo quyết định bổ nhiệm của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Trước khi quyết định cách chức Hiệu trưởng của ông Lê Vinh Danh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Lê Vinh Danh với thời gian tạm đình chỉ công tác là 90 ngày. Theo pháp luật về viên chức thì thời gian tạm đình chỉ tối đa 30 ngày. Tuy nhiên, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã căn cứ pháp luật về phòng, chống tham nhũng để tạm đình chỉ 90 ngày.

Báo cáo gửi Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam của bộ GD&ĐT là báo cáo đóng dấu Mật. Trong văn bản thông báo ý kiến do Văn phòng Chính phủ phát hành, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã yêu cầu bộ GD&ĐT công khai tất cả nội dung báo cáo.

Nhiều ý kiến cho rằng, trường ĐH Tôn Đức Thắng là điểm sáng của giáo dục ĐH và tự chủ ĐH, trong đó có sự đóng góp của Đảng bộ, chính quyền TP.HCM, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tập thể cán bộ, giảng viên và ban lãnh đạo nhà trường, nhất là của cá nhân Hiệu trưởng Lê Vinh Danh. Tuy nhiên, nếu có vi phạm thì dù là tập thể, cá nhân nào cũng cần được xử lý theo quy định.

Trước đó, trả lời chất vấn trước Quốc hội về trường ĐH Tôn Đức Thắng trong các ngày 6/11/2020 và 9/11/2020, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định: Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo bộ GD&ĐT lập Đoàn công tác, trong đó có đại diện bộ Tư pháp, để xem xét cẩn trọng, khách quan từ giác độ pháp lý và thực tiễn tình hình. Sau khi có kết quả sẽ công khai, minh bạch cho toàn dân biết. Tinh thần là Chính phủ rất công minh, ủng hộ tự chủ, tạo điều kiện cho trường ĐH Tôn Đức Thắng nói riêng, các trường ĐH nói chung phát triển.

Trước đó, văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 446/VPCP-KGVX truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về tình hình hoạt động của trường Đại học Tôn Đức Thắng.

Xét Báo cáo của bộ GD&ĐT về tình hình hoạt động của trường Đại học Tôn Đức Thắng, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến như sau: Ghi nhận việc bộ GD&ĐT đã lập tổ công tác làm việc với trường Đại học Tôn Đức Thắng; làm rõ quá trình xử lý Hiệu trưởng trường Đại học Tôn Đức Thắng đối chiếu với các quy định của pháp luật; có hướng dẫn việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo của trường.

Bộ GD&ĐT cần công khai, minh bạch nội dung báo cáo; trả lời, tiếp thu các ý kiến liên quan.

Giao bộ GD&ĐT chủ động phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn, tạo điều kiện để trường Đại học Tôn Đức Thắng sớm kiện toàn bộ máy lãnh đạo theo quy định và tiếp tục phát triển.

Theo chinhphu.vn