Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng có nợ phải trả lên đến 878,5 tỷ đồng

Thạch Thảo
Ông Hồ Minh Nam, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cấp nước Đà Nẵng (Dawaco), mã cổ phiếu DNN – UPCoM vừa ký báo cáo tài chính quý III/2023.

Quý III/2023, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Dawaco đạt 165,8 tỷ đồng, giảm 10,9 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế đạt 43,9 tỷ đồng, giảm 13,6 tỷ đồng so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của doanh nghiệp này là 88,1 tỷ đồng.

Lũy kế từ đầu năm đến hết qúy III/2023, Dawaco có doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 449 tỷ đồng, tăng gần 55 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Trong đó, doanh thu ngành nước chiếm phần lớn 445,8 tỷ đồng và doanh thu ngành khác chỉ 3,2 tỷ.

Tiêu dùng & Dư luận - Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng có nợ phải trả lên đến 878,5 tỷ đồng

Ông Hồ Minh Nam, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cấp nước Đà Nẵng.

Lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm đạt 140,3 tỷ, tăng 19,6 tỷ so với cùng kỳ.

Vào thời điểm 30/9, Dawaco ghi nhận nợ phải trả đạt 878,5 tỷ đồng, trong đó, nợ dài hạn chiếm 565,8 tỷ và nợ ngắn hạn 312,7 tỷ.

Đáng lưu ý, doanh nghiệp này nợ thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 7,8 tỷ; nợ người lao động 22,7 tỷ; nợ quỹ khen thưởng, phúc lợi 10,3 tỷ.

Công ty cổ phần Cấp nước Đà Nẵng có 4 khoản vay ngắn hạn tổng 61,5 tỷ đồng. Trong đó, Quỹ đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng 22,5 tỷ đồng; Ngân hàng TNHH MTV ShinHan Việt Nam – chi nhánh Đà Nẵng gần 25 tỷ; Vietcombank 9,6 tỷ và Ngân hàng BIDV Đà Nẵng 4,5 tỷ.

Đồng thời, Dawaco có 454,7 tỷ đồng vay dại hạn. Trong đó, Qũy đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng 141,4 tỷ đồng; Ngân hàng TNHH MTV ShinHan Việt Nam – chi nhánh Đà Nẵng gần 225 tỷ đồng; Vietcombank 75,2 tỷ và Ngân hàng BIDV Đà Nẵng 13,1 tỷ.

Ở chiều ngược lại, tiền mặt của Dawaco chỉ có 28,3 triệu đồng. Tiền gửi ngân hàng 72,6 tỷ và tiền gửi có kỳ hạn không quá 3 tháng 40,4 tỷ.

Doanh nghiệp này còn có 295,1 tỷ tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng và không quá 1 năm.

Phần xây dựng cơ bản dở dang của công ty lên đến 569,1 tỷ đồng.

Trong đó, dự án nâng công suất Trạm bơm phòng mặn An Trạch từ 210 nghìn m3 ngày lên 420 nghìn m2 ngày chiếm 252 tỷ đồng; tuyến ống đường Thăng Long đoạn từ Cầu Đỏ đến cầu Tuyên Sơn 106 tỷ; nâng cấp công suất nhà máy nước Cầu đỏ thêm 120 nghìn m3 ngày 45,2 tỷ đồng…

Theo ghi nhận, vốn đầu tư chủ sở hữu Dawaco không có thay đổi, 579,6 tỷ; trong đó, UBND thành phố Đà Nẵng 348,2 tỷ; Công ty cổ phần Đầu tư Đà Nẵng – Miền Trung 202,8 tỷ và vốn góp của các cổ đông khác chỉ 28,5 tỷ.

Tiêu dùng & Dư luận - Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng có nợ phải trả lên đến 878,5 tỷ đồng (Hình 2).

Công ty cổ phần Cấp nước Đà Nẵng lời gần 44 tỷ trong quý III/2023.

Công ty cổ phần Cấp nước Đà Nẵng được thành lập trên cơ sở cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cấp nước Đà Nẵng vào 2016. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã được điều chỉnh 9 lần và lần điều chỉnh gần nhất vào 1/11/2021.

Doanh nghiệp được chấp thuận niêm yết cổ phiếu phổ thông tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vào năm 2017.

Dawaco có 2 đơn vị trực thuộc là xí nghiệp xây lắp và Ban quản lý dự án xây dựng. Doanh nghiệp cũng có 1 công ty con là Công ty TNHH MTV Xây lắp Cấp thoát nước Đà Nẵng (Dawacon).