Công ty TNHH MTV dịch vụ y tế Hồng Phong bị xử phạt do nhiều vi phạm trong lĩnh vực y tế

Admin
Mới đây, thanh tra sở Y tế TP.HCM đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty TNHH MTV Dịch vụ Y tế Hồng Phong 42 triệu đồng do có nhiều vi phạm trong lĩnh vực y tế.

Theo thanh tra sở Y tế, công ty TNHH MTV Dịch vụ Y tế Hồng Phong (Địa chỉ: 160 - 162 Lê Hồng Phong, phường 3, quận 5) đã có hành vi lập hồ sơ, bệnh án nhưng không ghi chép đầy đủ; lập sổ khám bệnh, chữa bệnh nhưng không ghi chép đầy đủ; không bảo đảm các điều kiện về nhân lực trong quá trình hoạt động; quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động.

Tổng hợp các sai phạm, thanh tra sở Y tế đã quyết định xử phạt công ty TNHH MTV Dịch vụ Y tế Hồng Phong tổng số tiền là 42 triệu đồng. Ngoài ra, buộc công ty này phải tháo gỡ, xóa quảng cáo quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động.

Công ty TNHH MTV Dịch vụ Y tế Hồng Phong

Đáng nói, đây không phải là lần đầu tiên công ty TNHH MTV Dịch vụ Y tế Hồng Phong bị xử phạt.

Trước đó, tháng 8/2020, công ty TNHH MTV Dịch vụ Y tế Hồng Phong bị xử phạt 70 triệu đồng về các hành vi: Không bảo đảm các điều kiện về nhân lực trong quá trình hoạt động; lập sổ khám bệnh, chữa bệnh nhưng không ghi chép đầy đủ; lập hồ sơ, bệnh án nhưng không ghi chép đầy đủ; chỉ định sử dụng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh vì mục đích vụ lợi; quảng cáo dịch vụ quá phạm vi chuyên môn ghi trong giấy phép; người quản lý chuyên môn vắng mặt nhưng không thực hiện ủy quyền hoặc cử người thay thế theo quy định.

Ngoài ra, tháng 1/2019, công ty này bị xử phạt hơn 34 triệu đồng về hành vi lập sổ khám bệnh, chữa bệnh nhưng không ghi chép đầy đủ; lập hồ sơ, bệnh án không ghi chép đầy đủ; không bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất trong quá trình hoạt động; quảng cáo dịch vụ quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động.

Tào Đạt