Cục thuế Hà Nội: Vẫn còn hiện tượng trốn thuế chuyển nhượng bất động sản

Vũ Hạnh
Nhiều người kê khai giá chuyển nhượng bất động sản trên tờ khai xác định nghĩa vụ thuế không đúng với thực tế, dẫn đến thiếu nghĩa vụ đóng ngân sách.

Cục thuế Tp.Hà Nội cho biết thời gian qua, công tác quản lý thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản (BĐS) của Cục Thuế đã đạt được kết quả nhất định, góp phần hoàn thành dự toán thu của thành phố.

Điều này thể hiện ở tỉ lệ số hồ sơ có kê khai giá trị BĐS chuyển nhượng cao hơn giá BĐS do UBND Thành phố quy định năm 2021 đã tăng so với năm 2020, tương ứng với đó, số tiền thuế kê khai năm 2021 tăng so với năm 2020 cả về số tuyệt đối lẫn số tỉ lệ. "Điều này cho thấy nhận thức của các cá nhân trong việc chấp hành pháp luật thuế khi thực hiện chuyển nhượng BĐS cũng đã có sự thay đổi, chuyển biến theo chiều hướng tích cực hơn", Cục thuế Hà Nội cho hay.

Tuy nhiên, hiện trên địa bàn Tp.Hà Nội vẫn tồn tại tình trạng người nộp thuế kê khai giá chuyển nhượng bất động sản trên hợp đồng mua bán, hợp đồng chuyển nhượng hay trên các tờ khai xác định nghĩa vụ thuế không phù hợp với thực tế giao dịch dẫn đến kê khai thiếu các nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước. "Theo quy định tại Luật Quản lý thuế, hành vi kê khai giá chuyển nhượng bất động sản thấp hơn giá giao dịch thực tế nhằm mục đích giảm số thuế phải nộp là hành vi trốn thuế", Cục Thuế Tp.Hà Nội cho hay.

Chính sách - Cục thuế Hà Nội: Vẫn còn hiện tượng trốn thuế chuyển nhượng bất động sản

Cục Thuế Tp.Hà Nội cho biết vẫn còn nhiều người kê khai giá chuyển nhượng bất động sản trên tờ khai xác định nghĩa vụ thuế không phù hợp với thực tế giao dịch. (Ảnh: Hữu Thắng)

Để siết chặt quản lý thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản, ngày 15/12/2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký Công văn số 14257/BTC-VP gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Tổng cục Thuế về việc chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản; ngày 07/01/2022, Tổng cục Thuế ban hành công văn số 52/TCT-TTKT về tăng cường công tác quản lý thuế hoạt động kinh doanh bất động sản.

Bám sát nội dung chỉ đạo, Cục Thuế Tp.Hà Nội đã có Công văn gửi Sở Tư pháp phối hợp trong công tác tuyên truyền, đấu tranh các hành vi vi phạm trong kê khai giá của hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

Ngày 22/03/2022, Sở Tư pháp có văn bản số 653/STP-BTTP gửi Hội Công chứng viên Tp.Hà Nội và các tổ chức trên địa bàn Thành phố về việc tăng cường quán triệt, thực hiện nghiêm túc quy định về công chứng hợp đồng, giao dịch nhằm chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản.

Theo đó, Sở Tư pháp yêu cầu, đối với tổ chức hành nghề công chứng, trưởng các tổ chức hành nghề công chứng quán triệt và yêu cầu các công chứng viên của tổ chức mình thực hiện quy định về trình tự, thủ tục công chứng hợp đồng, giao dịch; hướng dẫn người yêu cầu công chứng kê khai giá thực tế mua bán, chuyển nhượng để làm căn cứ tính thuế theo quy định của pháp luật.

Còn đối với Hội công chứng viên thành phố, phải ăng cường hoạt động giám sát, hướng dẫn hội viên tuân thủ quy định của pháp luật về công chứng, pháp luật về thuế trong việc hướng dẫn người dân, chủ đầu tư dự án bất động sản, danh nghiệp kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản kê khai trên hợp đồng công chứng theo giá thực tế mua bán, để làm căn cứ tính thuế theo quy địnhcủa pháp luật, tránh thất thu ngân sách nhà nước

Cùng với đó, Cục Thuế Tp.Hà Nội khuyến nghị người dân và doanh nghiệp khi phát sinh các giao dịch chuyển nhượng bất động sản cần kê khai chính xác, trung thực, đầy đủ giá thực tế chuyển nhượng bất động sản trên hợp đồng chuyển nhượng cũng như trên hồ sơ khai thuế, phí để bảo vệ chính quyền lợi của bản thân.Cơ quan Thuế thực hiện xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm theo quy định tại Luật Thuế. Đối với các trường hợp có dấu hiệu tội phạm, cơ quan Thuế sẽ phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền về điều tra để xử lý theo pháp luật hình sự và các pháp luật khác có liên quan.