chuyển nhượng bất động sản

 1. Nhiều người kê khai giá chuyển nhượng bất động sản trên tờ khai xác định nghĩa vụ thuế không đúng với thực tế, dẫn đến thiếu nghĩa vụ đóng ngân sách.
  Vũ Hạnh - 14:19 21/04/2022 - 10 lượt xem - 0 trả lời - trong: Kinh doanh
 2. Tình trạng kê khai giá chuyển nhượng trên hợp đồng công chứng, kê khai nộp thuế, phí chưa đúng giá thực tế còn diễn ra khá phổ biến trên địa bàn Tp.Hà Nội.
  Vũ Hạnh - 07:31 02/04/2022 - 7 lượt xem - 0 trả lời - trong: Đời sống
 3. Cục Thuế TP.Hà Nội sẽ tiến hành thanh tra, kiểm tra theo chuyên đề đối với các lĩnh vực rủi ro như: chuyển nhượng vốn, giao dịch liên kết, chuyển nhượng bất động sản,...
  Vũ Hạnh - 08:03 27/01/2022 - 7 lượt xem - 0 trả lời - trong: Phụ nữ và Tiêu dùng
 4. Bộ Tài chính đề nghị bộ Công an, bộ Tư pháp vào cuộc để chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản...
  Vũ Hạnh - 10:34 16/01/2022 - 5 lượt xem - 0 trả lời - trong: Phụ nữ và Tiêu dùng
 5. Các trường hợp chuyển nhượng bất động sản giá kê khai trên hợp đồng thấp hơn giá chuyển nhượng thực tế sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.
  Vũ Hạnh - 19:26 16/12/2021 - 4 lượt xem - 0 trả lời - trong: Phụ nữ và Tiêu dùng