Điểm mới trong xét tuyển đại học 2021: Thí sinh chỉ được chọn một trong hai phương thức đăng ký xét tuyển

Vũ Hạnh

Điểm mới đáng lưu ý năm nay là bộ Giáo dục và Đào tạo quy định thí sinh chỉ được chọn một trong hai phương thức đăng ký nguyện vọng xét tuyển.

Theo quy định của bộ Giáo dục và Đào tạo, bắt đầu từ ngày mai, 27/4, thí sinh sẽ bắt đầu nộp hồ sơ dự kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021 và đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng sư phạm theo hình thức xét tuyển dựa trên điểm của kỳ thi này.

thi-tot-nghiep-4-1619426907.jpg
Ảnh minh họa

Điểm mới đáng lưu ý năm nay là bộ Giáo dục và Đào tạo quy định thí sinh chỉ được chọn một trong hai phương thức đăng ký nguyện vọng xét tuyển.

Phương thức 1: Đăng ký trực tiếp tất cả các thông tin trên phiếu đăng ký dự thi kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông và xét tuyển vào đại học; cao đẳng năm 2021. Ở phương thức này, thí sinh không được điều chỉnh thông tin đăng ký nguyện vọng xét tuyển khi điểm tiếp nhận đã cập nhật thông tin của thí sinh vào cơ sở dữ liệu trong thời gian quy định.

Phương thức 2: Đăng ký trực tuyến (tại các nơi có đủ điều kiện), thí sinh đăng ký trực tiếp trên phiếu đăng ký dự thi và đăng ký xét tuyển phần thông tin phục vụ kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông. Phần đăng ký nguyện vọng xét tuyển trực tuyến, thí sinh sẽ được cấp mật khẩu và tài khoản để đăng ký. Thí sinh phải hoàn thành việc đăng ký trong thời gian quy định. Với phương thức này, thí sinh có thể điều chỉnh nhiều lần thông tin đăng ký nguyện vọng xét tuyển trong thời gian quy định.

Một điểm mới quan trọng khác của việc xét tuyển đại học năm nay là sau khi có kết quả thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông, mỗi thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển tối đa ba lần trong thời gian quy định và chỉ được thực hiện theo phương thức trực tuyến. 

Các thí sinh phúc khảo các bài thi/môn thi sẽ điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT sau khi có kết quả phúc khảo thi tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Thí sinh điều chỉnh không lớn hơn số lượng nguyện vọng đã đăng ký ban đầu, sử dụng tài khoản và mật khẩu cá nhân đã được cấp để thực hiện việc điều chỉnh. Thí sinh điều chỉnh lớn hơn số lượng nguyện vọng đã đăng ký ban đầu hoặc điều chỉnh sai sót các nội dung liên quan đến đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên phải khai chính xác thông tin này và nộp tại điểm thu nhận hồ sơ để bổ sung kinh phí tương đương với số lượng nguyện vọng tăng so với số nguyện vọng đã đăng ký ban đầu. Sau đó sử dụng tài khoản và mật khẩu cá nhân đã được cấp để thực hiện việc điều chỉnh sau khi cán bộ điểm tiếp nhận cập nhật thông tin bổ sung số nguyện vọng của thí sinh trên cổng thông tin tuyển sinh; (lưu ý: thí sinh ghi đúng mã cơ sở đào tạo - nhà trường, mã ngành/nhóm ngành, mã tổ hợp xét tuyển theo quy định của nhà trường. Nguyện vọng nào ghi không đúng sẽ không được hệ thống phần mềm chấp nhận và bị loại).

Hải Đăng (T/h)