Dòng tiền kinh doanh của xăng dầu Thanh Lễ âm hơn 2.200 tỷ đồng

Kết thúc quý I/2023, xăng dầu Thanh Lễ ghi nhận kết quả kinh doanh sụt giảm khi lợi nhuận giảm một nửa so với cùng kỳ - chỉ đạt 26 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2023 của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP (Thalexim – UPCoM: TLP), nhà bán lẻ xăng dầu này ghi nhận doanh thu thuần đạt 5.511 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước. Song, giá vốn tăng nhanh hơn khiến lợi nhuận gộp của doanh nghiệp giảm 13%, về mức 157 tỷ đồng.

Trong kỳ, công ty ghi nhận doanh thu tài chính tăng đột biến, đạt 42 tỷ đồng, gấp 7 lần cùng kỳ nhở khoản lãi chênh lệch tỉ giá hơn 37 tỷ đồng. Bên cạnh đó, chi phí tài chính cũng tăng gấp 2 lần, lên mức 72 tỷ đồng bởi chi phí lãi vay tăng 61% lên 45 tỷ đồng và lỗ chênh lệch tỉ giá 26 tỷ đồng (gấp 6 lần cùng kỳ). Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 16%, lên mức 79 tỷ đồng.

Trừ các chi phí, Xăng dầu Thanh Lễ ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt gần 26 tỷ đồng, giảm 57% so với cùng kỳ.

Năm 2023, công ty đặt mục tiêu thu về 219 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy, sau 3 tháng đầu năm, công ty đã thực hiện được 12% mục tiêu đề ra.

Về tình hình tài chính, tại ngày 31/3/2023, Thanh Lễ có tổng tài sản 8.756 tỷ đồng, tăng 8,6% so với đầu năm. Chỉ tiêu chiếm tỉ trọng lớn nhất là các khoản phải thu với 2.574 tỷ đồng - chiếm 29% tài sản, hầu hết là các khoản phải thu ngắn hạn.

Công ty có gần 1.984 tỷ đồng hàng tồn kho, tăng nhẹ so với đầu năm. Bên cạnh đó tiền và tiền gửi ngắn hạn ở mức 1.305 tỷ đồng. Các khoản tiền gửi chỉ mang về cho công ty 4,2 tỷ đồng lãi tiền gửi trong quý đầu năm.

Cuối quý I/2023, nợ phải trả của doanh nghiệp ở mức 6.108 tỷ đồng, tăng 12% so với đầu năm. Trong đó, có 3.654 tỷ đồng là nợ vay tài chính, hầu hết là nợ vay ngắn hạn. Vốn chủ sở hữu doanh nghiệp đạt 2.648 tỷ đồng, gồm 15,5 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển, 67 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và 225 tỷ đồng lợi ích cổ đông không kiểm soát.

Về dòng tiền kinh doanh, 3 tháng đầu năm nay, nhà bán lẻ xăng dầu này ghi nhận dòng tiền thuần đạt 140 tỷ đồng. Trong đó, dòng tiền kinh doanh ghi nhận thâm hụt mạnh, âm 2.216 tỷ đồng do gia tăng các khoản phải trả cho nhà cung cấp, bên cạnh đó công ty cũng tăng chi các khoản khác cho hoạt động kinh doanh.

Việc thanh lý tài sản cố định, tài sản dài hạn giúp dòng tiền đầu tư đạt hơn 70 tỷ đồng. Dòng tiền tài chính là 2.285 tỷ đồng bởi trong quý doanh nghiệp đã chi trả 2.720 tỷ đồng nợ gốc vay, đồng thời đi vay hơn 5.020 tỷ đồng.