Lương hưu có thay đổi nếu tăng lương tối thiểu từ 7/2024?

Lương tối thiểu sẽ tăng từ 1/7/2024 sau khi tiến hành cải cách, vậy mức lương hưu sẽ thay đổi như thế nào?

Lương hưu có tăng nếu tăng lương tối thiểu từ 7/2024?

Mức lương tối thiểu sẽ tăng từ 1/7/2024 sau khi tiến hành cải cách tiền lương, vậy mức lương hưu bao nhiêu, lương hưu có tăng sau nếu tăng lương tối thiểu?

Dự kiến lương tối thiểu vùng tăng 6% từ 1/7/2024

Bộ LĐTB&XH hiện đang lấy ý kiến cho dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu theo tháng và theo giờ đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

luong-huuu-co-tang-neu-luong-toi-thieu-tang2-1711857815.jpg
Bộ LĐTB&XH đã đề xuất tăng mức lương tối thiểu vùng lên 6% từ ngày 1/7.

Theo như khuyến nghị của Hội đồng tiền lương quốc gia, Bộ LĐTB&XH đã đề xuất tăng mức lương tối thiểu vùng lên 6% từ ngày 1/7.

Dựa trên mức đề xuất này, từ ngày 1/7, mức lương tối thiểu vùng cụ thể như sau:

Vùng Lương tối thiểu

I

Tăng từ 4,68 triệu đồng/tháng lên 4,96 triệu đồng/tháng (tăng thêm 280.000 đồng)
II Tăng từ 4,16 triệu đồng/tháng lên 4,41 triệu đồng/tháng (tăng 250.000 đồng)
III Tăng từ 3,64 triệu đồng/tháng lên 3,86 triệu đồng/tháng (tăng 220.000 đồng)
IV Tăng từ 3,25 triệu đồng/tháng lên 3,45 triệu đồng/tháng (tăng 200.000 đồng).

Lương hưu có tăng khi tăng lương tối thiểu vùng?

Đây là câu hỏi thắc mắc của không ít người dân khi chính sách cải cách tiền lương chính thức có hiệu lực từ 1/7/2024.

Căn cứ theo Luật BHXH 2014, mức lương hưu được tính theo công thức như sau:

Lương hưu hàng tháng = Tỷ lệ hưởng x Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH (gồm cả BHXH bắt buộc hoặc BHXH tự nguyện).

Trong đó, tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng đối với NLĐ (nam đóng đủ 20 năm BHXH và nữ đóng đủ 15 năm BHXH) là 45%. Sau đó cứ thêm mỗi năm được tính thêm 2% với mức hưởng tối đa là 75%.

luong-huuu-co-tang-neu-luong-toi-thieu-tang-1711857815.jpg
Nếu tăng lương tối thiểu vùng, mức lương hưu của người lao động cũng sẽ tăng.

Đối với trường hợp nghỉ hưu trước tuổi do suy giảm lao động, mỗi năm nghỉ hưu sẽ bị trừ 3% vào tổng tỷ lệ hưởng hưu (Lưu ý có thời gian lẻ dưới 6 tháng không giảm tỷ lệ % hưởng lương hưu, thời gian lẻ từ 6 tháng trở lên tính mức giảm là 1%).

Như vậy, nếu tăng mức lương tối thiểu vùng, các doanh nghiệp buộc phải điều chỉnh mức lương mới. Điều này đồng nghĩa với việc mức lương của người lao động tăng, dẫn đến tăng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH và theo tỉ lệ thuận, lương hưu hàng tháng của NLĐ cũng sẽ tăng lên.

   Xem thêm: Từ ngày 1/7, người dân làm thẻ căn cước sẽ được hưởng quyền lợi đặc biệt

Quy định cũng nêu rõ mức hưởng lương hưu thấp nhất khi tham gia BHXH bắt buộc bằng mức lương cơ sở. Từ ngày 1/7, khi mức lương tối thiểu vùng thay đổi cũng là thời điểm cải cách tiền lương thuộc khu vực nhà nước.

Trước đó, ngày 10/11/2023, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 104 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024. Theo đó, từ ngày 1/7, việc thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27 năm 2018 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và một số chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở.

Do đó, sẽ có một đợt quy chế mới trong việc xác định mức hưởng lương hưu. Chính phủ cũng sẽ có văn bản quy định cụ thể hoặc hướng dẫn cách xác định mức hưởng lương hưu thấp nhất cho người lao động.