MC răng khểnh của VTV lấy cô vợ tuyên bố không bao giờ rửa bát, anh thường rửa lúc 2 giờ sáng: Là ai?

Nam MC quả là ông chồng chiều vợ, sẵn sàng rửa bát lúc 2 giờ sáng vì vợ không thích làm việc đó!

ANNE