Một xã ở Đắk Nông cấp khống hàng loạt giấy khai sinh và kết hôn

Tiến hành kiểm tra, Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông phát hiện một xã ký cấp khống 18 bản sao trích lục hộ tịch cho công dân.

Mới đây, Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông ban hành kết luận thanh tra đột xuất trong lĩnh vực hộ tịch tại UBND xã Đắk N’Drung (huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) và phát hiện hàng loạt sai phạm.

Nội dung kết kết, Đoàn thanh tra của Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông đã phát hiện UBND xã Đắk N’Drung ký cấp khống 18 bản sao trích lục hộ tịch cho công dân. Trong đó, cấp 13 bản sao trích lục khai sinh, 5 bản sao trích lục kết hôn trái quy định.

Điển hình, cấp Bản sao trích lục khai sinh số 219/TLKS-BS ngày 22/10/2017 cho N.V.B. (SN 2007, quê tỉnh Nghệ An) ghi: “Đã đăng ký khai sinh tại UBND xã Đắk N’Drung, huyện Đắk Song, số 322 ngày 22/10/2017”.

Tuy nhiên, tại sổ đăng ký khai sinh quyển số 03/2017, số 322 ngày 6/11/2017 thì UBND xã cấp cho T.T. (SN 2017), không phải cấp cho N.V.B. Mục đích của việc cấp giấy tờ này nhằm làm hồ sơ học tập.

Hay đó là Bản sao trích lục khai sinh số 69/TLKS-BS ngày 19/6/2018 được UBND xã Đắk N’Drung cấp cho T.T.V. (SN 1983, quê tỉnh Nghệ An). Nội dung bản sao trích lục này ghi: “Đã đăng ký khai sinh tại UBND xã Đắk N’Drung, huyện Đắk Song, số 129 ngày 22/5/2017”.

Tuy nhiên, sổ đăng ký khai sinh quyển số 01/2017, số 129 ngày 9/5/2017 thì UBND xã cấp cho L.T.T.N. (SN 2017), không phải cấp cho T.T.V.

UBND xã Đắk N’Drung cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân số 32/UBND-XNTTHN ngày 15/2/2019 cấp cho chị L.T.C.N. (SN 1994) để bổ sung hồ sơ vay vốn ngân hàng.

Qua kiểm tra sổ cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân quyển số 01/2019, số 32 ngày 19/2/2019 đã được UBND xã cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho anh Đ.V.N. (SN 1993), mục đích bổ sung hồ sơ đi xuất khẩu lao động...

Từ những kết luận nói trên, Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông đề nghị UBND huyện Đắk Song thu hồi, hủy bỏ giấy tờ hộ tịch cấp trái quy định.

Đồng thời, chỉ đạo xác minh, làm rõ hậu quả pháp lý khi người dân sử dụng các giấy tờ được cấp trái quy định pháp luật. Mặt khác, chỉ đạo các biện pháp khắc phục hậu quả và báo cáo về Sở Tư pháp theo quy định.

Sở Tư pháp cũng đề nghị UBND huyện Đắk Song chỉ đạo xử lý trách nhiệm đối với ông Nguyễn Tấn Thạch (nguyên công chức Tư pháp - Hộ tịch nay là Công chức Văn phòng - Thống kê xã Đắk N’Drung), bà Thị Nhung (công chức Tư pháp - Hộ tịch xã), bà Trần Thị Hà Giang (Phó Chủ tịch UBND xã) và ông Điểu Khánh Rin (Chủ tịch UBND xã Đắk N’Drung) đối với hành vi cấp khống giấy tờ hộ tịch.

Đồng thời, tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác hộ tịch tại UBND xã Đắk N’Drung từ năm 2017 đến nay và báo cáo kết quả về Sở Tư pháp để theo dõi…

Khánh Ngọc