Nghỉ việc đúng luật sau Tết Nguyên đán, người lao động được nhận những khoản tiền nào?

Nếu nghỉ việc đúng luật, bên cạnh các khoản tiền trợ cấp, người lao động có thể được nhận thêm một số khoản tiền khác theo Luật Lao động 2019.

Theo Bộ luật Lao động năm 2019, tuỳ vào trường hợp người lao động nghỉ việc, có thể được nhận một số khoản tiền trợ cấp, bao gồm: tiền lương chưa được thành toán, tiền trợ cấp thôi việc, tiền trợ cấp mất việc làm, tiền phép năm nghỉ hết...

Tiền lương chưa được thanh toán

Điều 48 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định, khi chấm dứt hợp đồng lao động, người lao động sẽ được thanh toán đầy đủ các khoản tiền liên quan đến quyền lợi của mình, trong đó có số tiền lương của những ngày làm việc mà chưa được trả.

Thời hạn chi trả là 14 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động. Trường hợp công ty chấm dứt hoạt động; thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế; chia, tách, hợp nhất… thì được kéo dài thời hạn trả nhưng không quá 30 ngày.

Trợ cấp thôi việc

Theo Điều 46 Bộ luật Lao động, nếu đã làm việc thường xuyên cho công ty từ đủ 12 tháng trở lên, người lao động sẽ được chi trả trợ cấp thôi việc khi nghỉ việc. Số tiền này thường được các công ty trả cùng với tiền lương khi người lao động chấm dứt hợp đồng.

Tiền phép năm chưa nghỉ hết

Căn cứ theo khoản 3 Điều 113 Bộ luật Lao động năm 2019, mỗi năm, người lao động có từ 12 - 16 ngày phép tùy vào từng công việc nhất định. Tuy nhiên, tại thời điểm nghỉ việc mà chưa nghỉ hoặc nghỉ hết số ngày phép năm, người lao động sẽ được thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ.

Trợ cấp thất nghiệp

Nếu nghỉ việc đúng luật, người lao động đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động có thể làm hồ sơ để hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Lưu ý, hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp phải được gửi đến trung tâm dịch vụ việc làm trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng thì mới được cơ quan BHXH chi trả tiền trợ cấp.

Thế nào là nghỉ việc đúng luật?

Theo quy định khoản 2 Điều 35 Bộ luật Lao động 2019, người lao động được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà không cần báo trước nếu có một trong các lý do sau: Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận (trừ trường hợp chuyển làm công việc khác so với hợp đồng);

Không được trả lương đầy đủ hoặc trả nhưng không đúng hạn (trừ trường hợp vì lý do bất khả kháng mà đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng người sử dụng không thể trả lương đúng hạn).

Bị người sử dụng lao động ngược đãi, đánh đập hoặc có lời nói, hành vi nhục mạ, làm ảnh hưởng đến sức khỏe, nhân phẩm, danh dự; bị cưỡng bức lao động;

Bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc; Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc vì công việc đang làm có ảnh hưởng xấu tới thai nhi; Đủ tuổi nghỉ hưu (trừ trường hợp có thỏa thuận khác); Người sử dụng lao động cung cấp thông tin không trung thực về công việc làm ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng.

Nếu thuộc một trong 7 trường hợp trên, người lao động được nghỉ việc tại bất cứ thời điểm nào sau Tết mà không cần báo trước cho công ty biết.

Ngoài các khoản tiền đề cập ở trên, nếu hợp đồng lao động hoặc thỏa ước lao động tập thể có ghi nhận thêm về các khoản tiền khác mà người lao động được nhận khi nghỉ việc thì người này cũng sẽ được hưởng thêm các quyền lợi đó.