Nhà đất được thừa kế có phải là tài sản chung của vợ chồng không?

Admin
Tài sản chung, tài sản riêng là các khái niệm phát sinh trong quan hệ hôn nhân và nhận được rất nhiều sự quan tâm.

Bạn đọc hỏi:

Bố tôi để lại tài sản thừa kế cho tôi một căn nhà. Tôi không biết tài sản này có được tính vào tài sản chung nếu như vợ chồng tôi ly hôn không? Và tôi phải làm sao để không bị gộp vào tài sản chung nếu lỡ mai này chúng tôi ly hôn? (vuphuongnguyen81@)

Luật sư trả lời:

Theo quy định, tài sản được sinh ra trong thời kỳ hôn nhân là tài sản chung của vợ chồng trừ trường hợp tài sản đó được tặng cho riêng, thừa kế riêng và có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.

Đối chiếu với quy định nêu trên cho thấy, khi xác định tài sản thừa kế sau hôn nhân là tài sản chung hay tài sản riêng của vợ chồng thì có thể xảy ra các trường hợp sau:

Trường hợp thứ nhất, nếu tài sản thừa kế là tài sản vợ chồng được thừa kế riêng và hai vợ chồng không có thỏa thuận về việc hợp nhất khối tài sản này thành tài sản chung thì tài sản đó vẫn là tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân.

Do đó, nếu được xác định là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản thừa kế này không phải chia khi ly hôn.

Trường hợp hai, nếu tài sản thừa kế là tài sản được thừa kế chung vợ chồng hoặc là tài sản được thừa kế riêng nhưng vợ chồng có văn bản thỏa thuận về việc hợp nhất khối tài sản này thành tài sản chung thì phần tài sản này sẽ được xác định là tài sản chung của vợ chồng.

Và khi vợ chồng ly hôn, về nguyên tắc cần phân chia tài sản chung đó theo quy định về chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn.

Như vậy, bố bạn để lại thừa kế cho bạn một căn nhà thì đó là tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân.

Để sang tên căn nhà đó, bạn cần chuẩn bị 1 bộ hồ sơ, gồm:

- Đơn đăng ký biến động đất đai.

- Văn bản khai nhận di sản.

- Bản gốc giấy chứng nhận.

Lưu ý, trường hợp bạn là người thừa kế duy nhất thì phải có đơn đề nghị được đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của người thừa kế.

Trường hợp có nhiều người cùng hưởng di sản thừa kế là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nhưng từ chối hưởng thì phải có văn bản từ chối hưởng quyền thừa kế.

Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc phòng Tài nguyên và Môi trường hoặc cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo quy định của UBND cấp tỉnh. Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại UBND cấp xã nếu có nhu cầu.

Trường hợp hưởng di sản thừa kế là một phần thửa đất thì người sử dụng đất đề nghị văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thực hiện đo đạc tách thửa đối với phần diện tích được hưởng thừa kế trước khi nộp hồ sơ.