Nhiều địa phương xem xét chi tiền hỗ trợ thuê nhà cho người lao động

Theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg, mức hỗ trợ tiền thuê nhà với NLĐ đang làm việc là 500.000 đồng/người/tháng, NLĐ trở lại thị trường lao động 1 triệu đồng/người/tháng.

Chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho người lao động (NLĐ) theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng chính thức có hiệu lực từ ngày 28/3/2022. Trong đó, hỗ trợ NLĐ đang làm việc 500.000 đồng/người/tháng, hỗ trợ NLĐ trở lại làm việc 1 triệu đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ tối đa 3 tháng, chi trả hàng tháng, tính cho thời gian thuê trọ từ ngày 1/4 đến hết ngày 30/6; nhận hồ sơ muộn nhất ngày 15/8.

ho-tro-tien-thue-nha-cho-nguoi-lao-dong-1652932830.jpg
Hình minh họa

Liên quan đến vấn đề này, Thủ tướng đã giao Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) đôn đốc, giám sát, hướng dẫn, chỉ đạo xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho NLĐ.

“Về việc này, Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH kiểm tra, đôn đốc, giám sát, hướng dẫn, chỉ đạo xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho NLĐ, theo quy định tại Quyết định 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng. Trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng”, văn bản của Văn phòng Chính phủ nêu.

Hiện, đa số địa phương có khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, thuộc vùng kinh tế trọng điểm (được hưởng chính sách) đã ban hành văn bản hướng dẫn triển khai Quyết định 08.

Theo Dân Trí, UBND Tp. Đà Nẵng vừa ban hành văn bản triển khai chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho NLĐ.

Chính quyền Tp.Đà Nẵng giao Sở LĐ-TB&XH tham mưu UBND thành phố phối hợp UBMTTQVN thành phố, Liên đoàn lao động thành phố giám sát quá trình thực hiện hỗ trợ. Đồng thời, phối hợp tuyên truyền các chính sách được quy định đến NLĐ, doanh nghiệp, nhất là về đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện và hồ sơ hưởng chính sách hỗ trợ.

Giao Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp phối hợp Sở LĐ-TB&XH tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện chính sách quy định tại Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg và kế hoạch này đến các doanh nghiệp, người sử dụng lao động và NLĐ trong Khu Công nghệ cao, Khu Công nghệ thông tin tập trung và các Khu Công nghiệp trên địa bàn, kịp thời giải đáp vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Đồng thời, phối hợp với Liên đoàn Lao động thành phố rà soát, thống kê các đối tượng doanh nghiệp, NLĐ làm việc trong Khu Công nghệ cao, Khu Công nghệ thông tin cần thiết cho cơ quan Bảo hiểm xã hội, UBND quận, huyện để phục vụ việc xác định các đối tượng thụ hưởng chính sách đảm bảo nhanh chóng và chính xác.

UBND Tp.Đà Nẵng cũng giao Bảo hiểm xã hội thành phố tổ chức thực hiện việc xác nhận tham gia bảo hiểm xã hội, kịp thời phối hợp với các đơn vị có liên quan tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đảm bảo xác nhận nhanh chóng và chính xác. Trường hợp không xác nhận phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do. Tiếp nhận kết quả rà soát, thống kê các thông tin cần thiết từ Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, tổ chức công đoàn các cấp để phục vụ trong công tác xác định đối tượng thụ hưởng chính sách đảm bảo nhanh chóng, chính xác.

Giao UBND các quận, huyện tổng hợp thông tin cần thiết về các đối tượng doanh nghiệp, NLĐ làm việc trong khu công nghiệp để phục vụ công tác xác định đối tượng thụ hưởng chính sách đảm bảo nhanh chóng và chính xác.

UBND các quận, huyện phối hợp với công an các quận huyện, kiểm tra, xác minh thông tin đối tượng được hỗ trợ trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đảm bảo việc hỗ trợ đúng đối tượng, tránh trùng lặp, lợi dụng chính sách để trục lợi, vi phạm pháp luật. Xem xét, thành lập bộ phận thẩm định, kiểm tra hồ sơ; tổ chức thẩm định trước khi quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng.

Trên cơ sở quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng, UBND các quận, huyện lập dự toán kinh phí thực hiện và kinh phí thanh toán phí chuyển khoản cho các đối tượng được hỗ trợ, gửi Sở Tài chính kiểm tra, tổng hợp trình UBND thành phố bổ sung dự toán kinh phí thực hiện.

Trong khi đó, trao đổi với Tiền Phong, một lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH Bình Dương cho hay, các địa phương đang triển khai tới doanh nghiệp để tổng hợp đề nghị hỗ trợ của NLĐ và xác nhận của cơ quan Bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, tới nay cũng chưa có số liệu giải ngân được gửi về Sở để tổng hợp. Theo tổng hợp sơ bộ của Sở, toàn tỉnh Bình Dương có khoảng 800.000 NLĐ đang thuê nhà thuộc diện hỗ trợ, trong đó hỗ trợ NLĐ đang làm việc khoảng 700.000 người, tổng tiền hỗ trợ khoảng 1.050 tỷ đồng, (500.000 đồng/người/tháng, trong 3 tháng) và hỗ trợ khoảng 100.000 người quay trở lại thị trường lao động, tổng số tiền khoảng 300 tỷ đồng (1 triệu đồng/người/tháng, trong 3 tháng).

Tuy nhiên, quá trình triển khai, theo phản ánh của NLĐ và doanh nghiệp, một số NLĐ khó hoặc không xin được xác nhận đang thuê trọ của chủ nhà; nhiều chủ nhà trọ không ở địa phương, chỉ nhờ hoặc thuê người khác trông coi và thu tiền hộ, những người này lại từ chối thay chủ nhà trọ ký xác nhận cho NLĐ; nhiều doanh nghiệp chờ nhận đề nghị của tất cả NLĐ có nhu cầu sau đó mới gửi hồ sơ thay vì nhận đề nghị của NLĐ tới đâu gửi hồ sơ tới đó...

Tại Đồng Nai, lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH cho hay, dự kiến toàn tỉnh có khoảng 440.000 NLĐ đang thuê nhà thuộc diện được hỗ trợ, tổng kinh phí khoảng 720 tỷ đồng. Trong đó, có 400.000 NLĐ thuê nhà trọ đang làm việc, tổng tiền hỗ trợ khoảng 600 tỷ đồng; khoảng 40.000 NLĐ trở lại thị trường làm việc, số tiền hỗ trợ khoảng 120 tỷ đồng.

Theo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Vĩnh Long, dự kiến có khoảng 14.000 NLĐ thuộc diện hỗ trợ tiền thuê nhà trọ, tổng số tiền hỗ trợ trên 23 tỷ đồng. Trong đó, hơn 12.600 người đang làm việc (tiền hỗ trợ trên 19 tỷ đồng) và hơn 1.500 người trở lại thị trường (hỗ trợ khoảng 4,5 tỷ đồng).

Sở LĐ-TB&XH Quảng Nam dự kiến hỗ trợ trên 14.000 NLĐ thuê trọ, số tiền trên 25,5 tỷ đồng, trong đó đa số NLĐ đang làm việc. Thanh Hóa rà soát, dự kiến tổng kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà trọ hơn 19 tỷ đồng để hỗ trợ trên 9.000 NLĐ. Đắk Lắk dự kiến hỗ trợ khoảng 1.400 NLĐ, tổng số tiền khoảng 2,4 tỷ đồng.

Theo Sở LĐ-TB&XH Bắc Giang toàn tỉnh có trên 90.000 NLĐ thuộc diện hỗ trợ tiền thuê nhà trọ, tổng số tiền khoảng 138 tỷ đồng (đa số nhóm NLĐ đang làm việc). Hải Dương dự kiến hỗ trợ khoảng 30.000 NLĐ, tổng số tiền hơn 47 tỷ đồng; Thái Nguyên dự kiến hỗ trợ khoảng 26.000 NLĐ, số tiền trên 45 tỷ đồng...