Những loại đất không giấy tờ nào được cấp sổ đỏ theo Luật đất đai 2024?

Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ ngày 01/01/2025 quy định các loại đất không giấy tờ sẽ được cấp sổ đỏ.

Luật Đất đai (sửa đổi) năm 2023 đã đưa ra các điều chỉnh quan trọng về việc phân loại nhóm được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đặc biệt là đất không có giấy tờ. Cụ thể, luật đã phân chia thành ba nhóm:

Nhóm 1: Bao gồm hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trước ngày 18/12/1980, được UBND cấp xã nơi có đất xác nhận không có tranh chấp.

Nhóm 2: Bao gồm hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất từ ngày 18/12/1980 đến trước ngày 15/10/1993, được UBND cấp xã nơi có đất xác nhận không có tranh chấp.

Nhóm 3: Bao gồm hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 1/7/2014, được UBND cấp xã nơi có đất xác nhận là không có tranh chấp.

Các nhóm trên sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ UBND cấp xã, đảm bảo không có tranh chấp và tuân thủ đúng quy định pháp luật. Thêm vào đó, việc công nhận quyền sử dụng đất đối với đất không có giấy tờ sẽ được kéo dài thêm 10 năm so với quy định trước đây, nhằm bảo đảm quyền lợi cho người dân.

nhung-loai-dat-duoc-cap-so-do-1712042128.jpg
Theo Luật Đất đai 2024, có 3 loại đất không giấy tờ sẽ được cấp sổ đỏ. Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, Luật còn quy định hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được giao đất nông nghiệp theo quy định tại Khoản 1, Điều 118 của Luật này đã sử dụng làm đất ở, đất phi nông nghiệp trước ngày 1/7/2014 mà không có các giấy tờ quy định, có đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa phương, thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, nay được UBND cấp xã nơi có đất xác nhận không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.

Các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định vào mục đích thuộc nhóm đất nông nghiệp, nay được UBND cấp xã nơi có đất xác nhận không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch, thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo hình thức Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất đối với diện tích đất đang sử dụng, nhưng không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp cho cá nhân quy định.

Xem thêm: Chi tiết cải cách tiền lương theo vị trí làm việc từ ngày 1/7 người dân cần nắm rõ

Bảo Linh (t/h)