Những trường hợp không tăng lương hưu lên 15% từ 1/7/2024

Những trường hợp không được tăng lương hưu lên 15% từ 1/7/2024 theo Nghị quyết 27-NQ/TW, ai cũng cần biết.

Chủ tịch Quốc hội đã ký ban hành Nghị quyết 104/2023/QH15 về Dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2024. Quốc hội quyết nghị từ ngày 1/7/2024, thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018. 

5 bảng lương mới cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang gồm:

- 1 bảng lương chức vụ áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo (bầu cử và bổ nhiệm) trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cấp xã.

- 1 bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ theo ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức áp dụng chung đối với công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo; mỗi ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức có nhiều bậc lương.

- 1 bảng lương sĩ quan quân đội, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ công an (theo chức vụ, chức danh và cấp bậc quân hàm hoặc cấp hàm).

- 1 bảng lương quân nhân chuyên nghiệp quân đội, chuyên môn kỹ thuật công an.

tang-luong-huu-1713054905.jpg
Những trường hợp không tăng lương hưu lên 15% từ 1/7/2024. Ảnh minh họa

- 1 bảng lương công nhân quốc phòng, công nhân công an (trong đó giữ tương quan tiền lương của lực lượng vũ trang so với công chức hành chính như hiện nay).

Nếu không có gì thay đổi, dự tính từ 01/7/2024 sẽ thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương qua đó sẽ xây dựng bảng lương mới theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 đối với 09 đối tượng sau:

- Cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo;

- Công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo;

- Sĩ quan công an;

- Hạ sĩ quan nghiệp vụ công an;

- Chuyên môn kỹ thuật công an;

- Sĩ quan quân đội;

- Quân nhân chuyên nghiệp;

- Công nhân quốc phòng;

- Công nhân công an.

Lương công chức, viên chức tại các đơn vị đặc thù thì Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 thì tới đây, sẽ bãi bỏ các cơ chế, chính sách về tiền lương, thu nhập đặc thù.

Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì khi thực hiện cải cách tiền lương nếu mức lương của 02 đối tượng cán bộ, công chức, viên chức (giữ chức vụ lãnh đạo và không giữ chức danh lãnh đạo) trong bảng lương mới sẽ được tăng lương hưu lên ít nhất 15% nếu được tăng lương 23,5%.

Còn 07 đối tượng lực lượng vũ trang (Sĩ quan công an; Hạ sĩ quan nghiệp vụ công an; Chuyên môn kỹ thuật công an; Sĩ quan quân đội; Quân nhân chuyên nghiệp; Công nhân quốc phòng; Công nhân công an) trong bảng lương mới không được Bộ LĐ-TB&XH đề cập, dù không thuộc đối tượng được tăng lương hưu lên ít nhất 15% theo phát biểu của Bộ LĐ-TB&XH nhưng các đối tượng lực lượng vũ trang trong bảng lương mới vẫn sẽ được điều chỉnh tăng tiền lương và tăng lương hưu phù hợp.

Xem thêm: Từ 22/4 sẽ thí điểm cấp lý lịch tư pháp qua VNeID 

Minh Khuê (t/h)