Phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm của thành phố Từ Sơn

Ngọc Bảo
Với những tiềm năng và lợi thế, Từ Sơn được xác định là đô thị vệ tinh của Thủ đô Hà Nội, nằm trong lõi đô thị thành phố trực thuộc Trung ương tương lai. Trong đó, Từ Sơn giữ vai trò là trung tâm kinh tế, công nghiệp, dịch vụ và là một trong số các “đầu tầu và hạt nhân” thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Ninh. Đến nay, mục tiêu xây dựng thành phố Từ Sơn thuộc tỉnh Bắc Ninh đã trở thành hiện thực đáp ứng lòng mong mỏi của của các tầng lớp nhân dân về một giai đoạn phát triển...

6 tháng đầu năm, dịch bệnh Covid-19 cơ bản được kiểm soát, Thành phố Từ Sơn từng bước chấp nhận “sống chung” với dịch bệnh Covid-19 và mọi hoạt động dần trở lại trong trạng thái bình thường mới, kinh doanh – thương mại của người dân cũng dần trở lại sôi động hơn. Tuy còn gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng bằng sự quyết tâm của hệ thống chính trị, chỉ đạo quyết liệt của các cấp Ủy Đảng và chính quyền, sự đồng lòng từ nhân dân, thành phố Từ Sơn đã đạt được những kết quả nhất định trong việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm và các giải pháp để thích ứng theo mục tiêu đã đề ra. Các lĩnh vực kinh tế - xã hội của thành phố được duy trì bước đầu đạt kết quả nhất định, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tăng so cùng kỳ; Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân, đảm bảo xã hội được thực hiện tốt. Công tác an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, thực hiện các quyết định kết luận sau thanh tra, kiểm tra được tập trung chỉ đạo thực hiện, cụ thể như sau:

Về phát triển kinh tế, sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp duy trì ổn định, các hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và hộ kinh doanh được khôi phục. Sản xuất nông nghiệp chuyển dịch theo hướng nông nghiệp đô thị, giá trị sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp ước đạt 249,69 tỷ đồng, đạt 51,3% kế hoạch và bằng 100% so cùng kỳ. Ngành thương mại dịch vụ tăng trưởng tốt đạt 59% kế hoạch năm với tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ và dịch vụ ước đạt 8.862 tỷ đồng.

y6

Giao thông xây dựng, quy hoạch và quản lý đô thị được chú trọng đầu tư, đẩy nhanh tiến độ triển khai đảm bảo phát triển bền vững, nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Đặc biệt, sự kiện SEA GAME 31 diễn ra, công tác đảm bảo phân luồng giao thông tránh ùn tắc vào giờ cao điểm được chỉ đạo sát sao và kịp thời.

Thu chi ngân sách, 6 tháng đầu năm 2022 thành phố Từ Sơn thu về cho ngân sách Nhà nước ước đạt 1.823,1 tỷ đồng đạt 37,4% so với kế hoạch giao và bằng 71,9% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng chi ngân sách thành phố ước 464 tỷ đồng, đạt 27,1% so với kế hoạch và bằng 76% so cùng kỳ năm 2021.

Về văn hoá - xã hội, công nhận 72/79 khu dân cư đạt chuẩn văn hóa, 117/123 đơn vị đạt chuẩn văn hóa và 37.347/44.240 hộ gia đình văn hóa. Vận động nhân dân thực hiện hỏa táng điện táng cho người chết, tính đến hết tháng 4/2022 thành phố có 322/422 tương đương 76,3% đám tang thực hiện hỏa táng, điện táng; chi trả kịp thời cho 308 trường hợp với số tiền 3,08 tỷ đồng hỗ trợ.

Địa phương cũng chủ động thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19; quan tâm công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân. Cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến cơ sở thường xuyên bám sát chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, đồng thời căn cứ diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn để chỉ đạo sát sao, chủ động, linh hoạt trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Tỷ lệ phủ vắc xin cho đối tượng trên 18 tuổi đủ 2 mũi: 138.246/140.394 đạt 98,5%; Tiêm cho đối tượng từ 12 - 17 tuổi đủ 2 mũi: 16.940/17.747 đạt 95,5%. Kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính 39 trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch với số tiền 107 triệu đồng.

Công tác Giáo dục và Đào tạo đạt kết quả khá toàn diện, kết quả của học sinh tham gia các cuộc thi cấp tỉnh đạt giải cao (đứng thứ 2 toàn tỉnh về số giải và chất lượng giải); 8 giáo viên đạt giải giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.

Vấn đề giải quyết việc làm, tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thăm hỏi và động viên các đối tượng người có công với cách mạng, người cao tuổi, người nghèo-cận nghèo được quan tâm. Tiếp tục triển khai đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo quyết định số 65/QĐ-UBND ngày 24/2/2021 của UBND tỉnh.

Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh. Các thủ tục hành chính đảm bảo đúng thời gian quy định, công khai, minh bạch, tạo thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân tham gia các dịch vụ công. Công tác quản lý hoạt động của tăng ni, chức sắc và các hoạt động tôn giáo trên địa bàn đảm bảo đúng các quy định của pháp luật, chủ động nắm tình hình, đảm bảo an ninh, an toàn không để xảy ra vụ việc phức tạp liên quan đến tôn giáo. Thành phố tập trung thực hiện Kế hoạch số 04/KH-UBND v/v đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các quyết định, kết luận sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và việc giải quyết đơn thư trên địa bàn thành phố. Tình hình an ninh trật tự cơ bản ổn định, an ninh chính trị được giữ vững, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo được đảm bảo; Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật đạt mục tiêu đề ra. Tình hình trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng có nhiều chuyển biến.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn tồn tại những hạn chế cần khắc phục về công tác GPMB, giao đất dân cư dịch vụ, xử lý lấn chiếm đất đai chưa đạt tiến độ, một số công trình xây dựng không phép, sai phép; việc đôn đốc giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa dứt điểm; công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn phức tạp đặc biệt là tội phạm chiếm đoạt tài sản, tội phạm ma tuý và tình trạng vi phạm giao thông,...

6 tháng cuối năm, thành phố Từ Sơn sẽ tiếp tục khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất, phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Theo đó, thành phố đặt ra các nhiệm vụ chủ yếu như: Tiếp tục thực hiện quyết liệt các Kết luận của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Thành ủy, Nghị quyết của HĐND thành phố về những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm và các giải pháp phát triển kinh tế- xã hội trong trạng thái bình thường mới để thực hiện các mục tiêu đã đề ra; Tập trung chỉ đạo, hỗ trợ các lĩnh vực sản xuất kinh doanh phát triển, tạo mọi điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế cho người dân và doanh nghiệp; Chỉ đạo sát sao công tác quy hoạch xây dựng và quản lý đô thị đặc biệt là tập trung xây dựng và hoàn thiện đồ án quy hoạch Tổ chức thực hiện tốt quy chế quản lý đô thị theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố tầm nhìn 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt; Tăng cường công tác quản lý tài nguyên - môi trường, thực hiện các giải pháp, chương trình, đề án đã xây dựng tại kế hoạch bảo vệ môi trường thành phố giai đoạn 2021-2025, tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng lò đốt rác tại phường Tam Sơn và Tương Giang; Tiếp tục thực hiện nghiêm các công tác phòng dịch Covid-19; Đảm bảo, duy trì tốt tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn…