Sàn thương mại điện tử phải cung cấp thông tin người bán cho cơ quan thuế

Vũ Hạnh
Tổng cục Thuế cho biết đang tổ chức lấy ý kiến về các bước triển khai kết nối thông tin giữa cơ quan thuế với sàn giao dịch thương mại điện tử.
san-giao-dich-thuong-mai-phai-cung-cap-thong-tin-nguoi-ban-cho-co-quan-thue-1626913813.jpeg
 

Tổng cục Thuế vừa có Công văn số 2664/TCT-DNNCN gửi Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam để lấy ý kiến các bước dự kiến triển khai lộ trình kết nối thông tin giữa cơ quan thuế với các Sàn giao dịch thương mại điện tử.

Trước đó, bộ Tài chính ban hành Thông tư số 40/2021/TT-BTC (ngày 1/6) hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có hiệu lực từ ngày 1/8. Theo đó, các tổ chức là chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử sẽ thực hiện việc khai thuế và nộp thuế thay cho cá nhân theo lộ trình của cơ quan thuế.

Trong thời gian chưa thực hiện được việc khai thuế-nộp thuế thay cho cá nhân, các sàn giao dịch thương mại điện tử phải có trách nhiệm cung cấp các thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh của cá nhân thông qua sàn theo yêu cầu của cơ quan thuế theo quy định của pháp luật...

Do vậy, để đảm bảo việc triển khai hướng dẫn Thông tư số 40/2021/TT-BTC phù hợp với thực tế, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế và các sàn giao dịch thương mại điện tử, Tổng cục Thuế dự kiến các bước triển khai thực hiện như sau:

Bước 1 (trong tháng 8-2021): Tổng cục Thuế chủ trì phối hợp với Bộ Công Thương khảo sát một số sàn thương mại điện tử để xây dựng chuẩn dữ liệu; dự thảo chuẩn dữ liệu lấy ý kiến các sàn thương mại điện tử.

Về giải pháp cung cấp thông tin, Tổng cục Thuế cho biết có 2 phương án là chuyển file dữ liệu qua Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế hoặc kết nối trực tiếp đối với các sàn thương mại điện tử lớn đáp ứng hạ tầng kỹ thuật kết nối trực tiếp với Tổng cục Thuế.

Dự kiến dữ liệu được chuyển định kỳ hàng tháng theo bảng tổng hợp của từng người bán trên sàn bao gồm các thông tin cơ bản như: tên gian hàng, tên chủ gian hàng, mã số thuế, số căn cước công dân, số điện thoại, doanh thu trong tháng. Cơ quan thuế cho rằng các dữ liệu này có sẵn tại sàn theo pháp luật về quản lý thương mại điện tử.

Bước 2 (hoàn thành trước ngày 1/10): Tổng cục Thuế tổng hợp ý kiến và khảo sát thực tế, hoàn thiện, trình các cấp có thẩm quyển ban hành văn bản hướng dẫn về chuẩn dữ liệu cung cấp thông tin; giải pháp kết nối; quy trình cung cấp thông tin và khai thác cơ sở dữ liệu của cơ quan thuế để phục vụ công tác quản lý thuế.

Bước 3 (từ 1/10/2021 đến trước 1/1/2022): Tổng cục Thuế và các sàn thương mại điện tử triển khai nâng cấp ứng dụng để đảm việc cung cấp thông tin theo chuẩn định dạng bằng phương thức điện tử.

Bước 4 (từ 1/1/2022): Sàn thương mại điện tử thực hiện việc cung cấp thông tin với cơ quan thuế theo chuẩn dữ liệu bằng phương thức điện tử

Han (t/h từ Người Lao Động, Vietnamplus) - Người Đưa Tin Pháp Luật