Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu chấm dứt việc "ép" học sinh không thi vào lớp 10

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các trưởng phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện, thị xã rà soát, kiểm tra, xác minh và xử lý nghiêm nếu có tình trạng vận động học sinh không thi vào lớp 10.

Theo nội dung văn bản, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội nhận được thông tin dư luận xã hội phản ánh tại một số cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố có hiện tượng giáo viên định hướng cho một số học sinh lớp 9 có kết quả học tập năm học 2022-2023 chưa cao không đăng ký dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường trung học phổ thông năm học 2023-2024.

Giáo dục - Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu chấm dứt việc "ép" học sinh không thi vào lớp 10

(Ảnh minh họa).

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các trưởng phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện, thị xã rà soát, kiểm tra, xác minh và xử lý nghiêm nếu có tình trạng nêu trên; đồng thời quán triệt, chỉ đạo văn bản tới tất cả các trường trung học cơ sở trên địa bàn chấm dứt ngay việc vận động, tuyên truyền học sinh không đăng ký tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường trung học phổ thông năm học 2023-2024.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, việc học tập và đăng ký nguyện vọng tuyển sinh vào các trường trung học phổ thông là quyền, nhu cầu của học sinh và cha mẹ học sinh. Đối với công tác phân luồng sau cấp trung học cơ sở, các nhà trường phải định hướng cho học sinh rõ để có sự lựa chọn phù hợp, không mang tính ép buộc.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị các trưởng phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện, thị xã và hiệu trưởng các trường trung học cơ sở trên địa bàn chịu trách nhiệm trước Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, UBND các quận, huyện, thị xã nếu để xảy ra hiện tượng nêu trên.

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 của các trường công lập không chuyên năm 2022-2023 là 69.020 học sinh.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập không chuyên năm học 2022-2023 tại Hà Nội sẽ diễn ra vào ngày 18 và 19-6-2022. Năm học 2021-2022, toàn thành phố có khoảng 129.000 học sinh dự xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở.

DIỆU THU