đại hội đại biểu hội luật gia

 1. TS. Nguyễn Văn Quyền khẳng định, Chỉ thị số 14 của Bộ Chính trị mở ra nhiều cơ hội với các giải pháp quan trọng, tạo điều kiện cho Hội phát huy thế mạnh.
  Hoàng Bích - Mạnh Quốc - Phương Anh - 13:52 12/10/2022 - 12 lượt xem - 0 trả lời - trong: Toàn cảnh
 2. Trải qua 67 năm xây dựng và phát triển, các cấp hội và hội viên Hội Luật gia Việt Nam luôn tự hào về lịch sử hình thành, xây dựng và phát triển.
  Hoàng Thị Bích - 17:21 03/09/2022 - 11 lượt xem - 0 trả lời - trong: Toàn cảnh
 3. Hội Luật gia Việt Nam tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường cho cán bộ, hội viên Hội Luật gia thành phố Cần Thơ.
  Lê Hoàng Linh - 18:08 25/08/2022 - 5 lượt xem - 0 trả lời - trong: Toàn cảnh
 4. Hội Luật gia Việt Nam mong muốn đóng góp một phần công sức nhằm đưa chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về bảo vệ môi trường vào cuộc sống.
  PV - 16:13 08/08/2022 - 7 lượt xem - 0 trả lời - trong: Toàn cảnh