Tân Tạo thoái vốn khỏi mảng năng lượng để giảm thiệt hại

Tân Tạo đã thoái vốn tại TEDC do dự án Kiên Lương 1 mà công ty và TEDC đang triển khai bị loại bỏ không nằm trong danh mục các dự án nguồn điện vận hành.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (HoSE: ITA) vừa công bố thông tin về việc thoái vốn tại công ty liên kết là Công ty Cổ phần Cổ phần Phát triển Năng lượng Tân Tạo (TEDC).

Theo đó, ITA công bố thoái vốn tại TEDC do dự án Kiên Lương 1 mà công ty và TEDC đang triển khai bị loại bỏ không nằm trong danh mục các dự án nguồn điện vận hành năm 2016-2030.

Tại Văn bản số 1541/TCNL-VPTC ngày 13/6/2016, Tổng cục Năng lượng cho biết, vì dự án Kiên Lương 1 không có trong danh sách các dự án sẽ vận hành trước năm 2030 nên Tổng cục Năng lượng không có cơ sở để tiếp tục triển khai.

Tân Tạo cho biết đây là trường hợp bất khả kháng, buộc doanh nghiệp phải thoái toàn bộ vốn góp để giảm bớt thiệt hại cho các nhà đầu tư.

Vào cuối năm 2022, Tân Tạo đã ra quyết định thoái toàn bộ số tiền đã góp vào TEDC là hơn 1.752 tỷ đồng.

Hồ sơ doanh nghiệp - Tân Tạo thoái vốn khỏi mảng năng lượng để giảm thiệt hại

Dự án Kiên Lương 1.

Cùng với đó, doanh nghiệp này cũng vừa thông báo về toàn thoái vốn Công ty Đầu tư và Phát triển Đô thị Tân Tạo với số tiền là 175 tỷ đồng.

2 vụ thoái vốn này đã diễn ra từ năm 2022 nhưng đến thời điểm hiện tại, công ty mới công bố cho cổ đông.

Hiện tại, Tân Tạo đã hoàn thành hồ sơ lưu nội bộ và để hoàn tất việc thoái vốn 2 công ty liên kết nêu trên. HĐQT công ty sẽ dự kiến trình ĐHCĐ năm 2023 phê chuẩn thông qua.

Tại báo cáo tài chính quý IV/2022, Tân Tạo đã trình bày giá trị khoản đầu tư vào TEDC tại thời điểm đầu năm 2022 là hơn 1.752 tỷ đồng, tương đương tỉ lệ sở hữu 21,25%. Còn tại Đô thị Tân Tạo, công ty sở hữu 38,46% vốn điều lệ, giá trị góp vốn là 189,8 tỷ đồng và ghi nhận đầu tư vào công ty liên kết.

Ngoài ra, năm 2022, Tân Tạo báo lỗ 176,5 tỷ đồng với mức doanh thu thuần ghi nhận âm gần 1.576,4 tỷ đồng. Đây cũng là năm đầu tiên công ty báo lỗ trong vòng 20 năm kể từ năm 2003.

Khoản lỗ trong kỳ phần lớn do các nguyên nhân bất khả kháng buộc doanh nghiệp phải thanh lý hợp đồng thuê đất dài hạn xây dựng Trung tâm Điện lực Kiên Lương của TEDC, điều này dẫn đến giảm trừ doanh thu hơn 2.142 tỷ đồng.