Thân nhân người đi nghĩa vụ quân sự được hưởng những quyền lợi gì?

Khi tham gia nghĩa vụ quân sự, công dân được hưởng một số quyền lợi nhất định nhưng… ít ai biết rằng, người thân của họ cũng được hưởng nhiều quyền lợi.
than-nhan-nguoi-di-nghia-vu-quan-su-duoc-huong-nhung-quyen-loi-gi-1709193767.jpg
Thân nhân người đi nghĩa vụ quân sự được hưởng những quyền lợi gì?

Hiện nay, các quyền lợi dành cho thân nhân sĩ quan, hạ sĩ quan phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam được quy định tại Nghị định 27/2016/NĐ-CP và một số văn bản khác liên quan. Trong đó, thân nhân gồm: Bố, mẹ đẻ; bố, mẹ vợ hoặc bố, mẹ chồng; người nuôi dưỡng hợp pháp của vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi hợp pháp của hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ.

Thứ nhất, trợ cấp khó khăn đột xuất

Cụ thể, trường hợp có tai nạn, hỏa hoạn, thiên tai xảy ra khiến nhà ở của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ bị sập, trôi, cháy hoặc gia đình phải di dời chỗ ở khác hoặc tài sản bị hư hỏng, thiệt hại nặng nề về kinh tế thì gia đình hạ sĩ quan, binh sĩ sẽ được trợ cấp 3 triệu đồng/suất/lần. Chính sách hỗ trợ này được thực hiện không quá 2 lần/năm đối với một hạ sĩ quan, binh sĩ.

Nếu cha mẹ, vợ/chồng, con của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ bị ốm đau từ 1 tháng trở lên hoặc điều trị 1 lần tại bệnh viện từ 7 ngày trở lên thì được trợ cấp 500.000 đồng/thân nhân/lần. Chính sách hỗ trợ này được thực hiện không quá 2 lần/năm đối với mỗi thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ.

Trong trường hợp người thân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ không may bị hy sinh, từ trần hoặc mất tích thì gia đình hạ sĩ quan, binh sĩ được hưởng một khoản trợ cấp có mức 2 triệu đồng/người.

Hồ sơ, trình tự, trách nhiệm và nguyên tắc giải quyết chế độ trợ cấp khó khăn đột xuất được hướng dẫn bởi Điều 5 Thông tư 95/2016/TT-BQP.

Thứ hai, được cấp thẻ BHYT miễn phí.

Đây là thông tin được nêu tại điểm a khoản 16 Điều 12 của Luật Bảo hiểm y tế 2008, được sửa đổi bổ sung năm 2014 và khoản 13 Điều 3 của Nghị định 146/2018/NĐ-CP.

Theo đó, thân nhân của hạ sỹ quan, binh sỹ quân đội đang tại ngũ là một trong những đối tượng tham gia BHYT do ngân sách Nhà nước đóng, tức là được cấp thẻ BHYT miễn phí hàng năm.

Chế độ phụ cấp thêm do kéo dài thời gian phục vụ tại ngũ

Theo quy định tại Điều 4 Nghi định 27/2016/NĐ-CP và Điều 4 Thông tư 95/2016/TT-BQP về chế độ phụ cấp thêm do kéo dài thời gian phục vụ tại ngũ:

Hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định kéo dài thời gian phục vụ tại ngũ theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 thì từ tháng thứ 25 trở đi, hằng tháng được hưởng thêm 250% phụ cấp quân hàm hiện hưởng.

Cách tính hưởng như sau: Phụ cấp được hưởng từ tháng thứ 25 trở đi = Phụ cấp quân hàm hiện hưởng + Phụ cấp kéo dài thời gian phục vụ

Trong đó: Phụ cấp kéo dài thời gian phục vụ = Phụ cấp quân hàm hiện hưởng x 250%

Khoản phụ cấp thêm này không áp dụng đối với hạ sĩ quan, binh sĩ đang chờ chuyển chế độ quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng; chờ đi học, dự thi tuyển sinh; đang học ở các học viện, nhà trường trong, ngoài Quân đội và các trường hợp khác.