Thoái vốn Nhà nước tại 141 doanh nghiệp đến năm 2025

Chính phủ đặt mục tiêu thoái vốn tại 141 doanh nghiệp và cổ phần hoá 19 doanh nghiệp Nhà nước, có vốn Nhà nước đến năm 2025.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái mới ký Quyết định 1479 phê duyệt Kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn Nhà nước giai đoạn 2022 - 2025 theo các hình thức: duy trì công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; cổ phần hóa, sắp xếp lại (bao gồm hình thức sáp nhập, giải thể); chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn Nhà nước (thoái vốn) giai đoạn 2022 - 2025.

Chính phủ đặt mục tiêu thoái vốn tại 141 doanh nghiệp và cổ phần hoá 19 doanh nghiệp Nhà nước, có vốn Nhà nước đến năm 2025.

Theo đó, Nhà nước sẽ giữ nguyên phần vốn tại 126 doanh nghiệp; duy trì vốn tại 195 công ty TNHH một thành viên đến năm 2025, đồng thời sẽ thoái vốn tại 141 doanh nghiệp, cổ phần hoá 19 doanh nghiệp và sắp xếp lại 5 đơn vị.

Trong danh sách 141 doanh nghiệp thoái vốn Nhà nước giai đoạn năm 2022-2025 còn có nhiều doanh nghiệp thuộc các tỉnh như Yên Bái, Vĩnh Phúc, Vĩnh Long, Tuyên Quang, Thanh Hóa, Thái Nguyên…

Một số doanh nghiệp của Hà Nội có 51% vốn Nhà nước sau khi thoái vốn gồm: Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - Công ty cổ phần; Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh.

Kinh tế vĩ mô - Thoái vốn Nhà nước tại 141 doanh nghiệp đến năm 2025

Tổng Công ty Viglacera là một trong những doanh nghiệp thoái vốn theo phương án riêng.

Cũng theo quyết định này, 21 doanh nghiệp Nhà nước, có vốn Nhà nước sẽ được sắp xếp theo phương án riêng trong giai đoạn tới. Đáng chú ý, tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ thoái vốn Nhà nước về 0% trong Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Phát triển rau hoa quả thực trong giai đoạn từ năm 2024 đến 2025.

Các doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn Nhà nước thuộc: Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân Tp. Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương và các doanh nghiệp chưa được quy định tại Quyết định này (không thuộc diện chuyển giao về Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước) thực hiện sắp xếp theo kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Quyết định cũng nêu rõ, doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn Nhà nước thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn trước ngày 29/11 năm nay phải thực hiện theo đúng quy định.

Trường hợp doanh nghiệp chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án thoái vốn, cổ phần hoá trước thời điểm 29/11 năm nay, cơ quan đại diện chủ sở hữu điều chỉnh lại tỉ lệ cổ phần Nhà nước nắm giữ khi xây dựng phương án theo Kế hoạch sắp xếp lại giai đoạn 2022 - 2025, báo cáo Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Bộ Tài chính.

Với doanh nghiệp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hoá, thoái vốn thì thực hiện theo phương án đã được duyệt và tiếp tục lập phương án để thoái vốn theo tỉ lệ quy định.