Tiền thưởng doanh số, sáng kiến có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Thạch Thảo
Tiền thưởng doanh số, sáng kiến nếu chỉ mang tính nội bộ công ty, không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận thì vẫn thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân.

Tôi làm việc tại công ty thiết kế thời trang. Vừa rồi, tôi được công ty thưởng 10 triệu đồng tiền thưởng doanh số, sáng kiến hàng tháng. Vậy đối với những khoản tiền thưởng doanh số, sáng kiến hằng tháng này có phải đóng thuế thu nhập cá nhân hay không? Lê Văn Hoan (An Giang)

LUẬT GIA ĐỒNG XUÂN THUẬN TƯ VẤN:

Căn cứ khoản 2 Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 đã được sửa đổi, bổ sung năm năm 2012, năm 2014, năm 2020 (sau đây gọi gọn là Luật Thuế thu nhập cá nhân), thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.

Thu nhập từ tiền lương, tiền công, bao gồm: Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công; các khoản phụ cấp, trợ cấp, trừ các khoản: phụ cấp, trợ cấp theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công; phụ cấp quốc phòng, an ninh; phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với ngành, nghề hoặc công việc ở nơi làm việc có yếu tố độc hại, nguy hiểm; phụ cấp thu hút, phụ cấp khu vực theo quy định của pháp luật; trợ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi, trợ cấp do suy giảm khả năng lao động, trợ cấp hưu trí một lần, tiền tuất hàng tháng và các khoản trợ cấp khác theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội; trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm theo quy định của Bộ luật lao động; trợ cấp mang tính chất bảo trợ xã hội và các khoản phụ cấp, trợ cấp khác không mang tính chất tiền lương, tiền công theo quy định của Chính phủ.

Ngoài ra, tại điểm e khoản 2 Điều 3 Nghị định 65/2013 quy định các khoản thưởng bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới mọi hình thức, kể cả thưởng bằng chứng khoán đều phải chịu thuế thu nhập cá nhân, trừ các khoản tiền thưởng sau đây: Tiền thưởng kèm theo các danh hiệu được Nhà nước phong tặng, bao gồm cả tiền thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng; Tiền thưởng kèm theo giải thưởng quốc gia, giải thưởng quốc tế được Nhà nước Việt Nam thừa nhận; Tiền thưởng về cải tiến kỹ thuật, sáng chế, phát minh được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận; Tiền thưởng về việc phát hiện, khai báo hành vi vi phạm pháp luật với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Như vậy, khoản thưởng doanh số, sáng kiến hằng tháng của người lao động là thu nhập từ tiền lương, tiền công và phải đóng thuế thu nhập cá nhân như thu nhập từ tiền lương tiền công.

Lưu ý, tiền thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công hằng tháng mà công ty khấu trừ từ thu nhập của người lao động chỉ là tiền tạm đóng; khi kết thúc năm người lao động thực hiện việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân (nếu đóng thừa thì Cơ quan Thuế sẽ hoàn số tiền đã đóng thừa; trường hợp đóng chưa đủ thì phải nộp thêm).

Box: Trong tuần qua, Tạp chí Đời Sống & Pháp Luật, Tạp chí điện tử Người Đưa Tin có nhận được mail của các độc giả: minhtienbui49@gmail,com, thanhhai123@gmail.com; nguyensonvtg@gmail.com, haian12@gmail.com... Chúng tôi xin chân thành cảm ơn và sẽ phúc đáp Quý độc giả trong thời gian sớm nhất. Mọi thắc mắc xin gửi về hòm mail: toasoan@nguoiduatin.vn