Sản phẩm, dịch vụ phụ nữ tin dùng

Lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội giảm còn 4,8%/năm

Từ ngày 1/1/2022, mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ mua nhà ở xã hội là 4,8%/năm.