Đề nghị các địa phương bãi bỏ quy định làm cản trở "luồng xanh"

Vũ Hạnh

Tổng cục Đường bộ vừa tiếp tục có văn bản đề nghị các địa phương bãi bỏ, dừng thực hiện các quy định không phù hợp, làm cản trở giao thông, lưu thông hàng hóa.

Ngày 19/9, Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản hỏa tốc gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW, Sở GTVT địa phương và các Cục QLĐB I, II, III, IV (thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam) về việc hỗ trợ vận tải hàng hóa, kiểm soát xe "luồng xanh".

Văn bản nhằm thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ GTVT và triển khai nội dung trong nghị quyết số 107 ngày 11/9 của Chính phủ.  

Kinh tế vĩ mô - Đề nghị các địa phương bãi bỏ quy định làm cản trở 'luồng xanh'

Đề nghị UBND các tỉnh thành rà soát, bãi bỏ văn bản có nội dung chưa thống nhất với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Phạm Tùng

Theo đó, quan điểm chung là tạo thuận lợi cho hoạt động vận tải hàng hóa được lưu thông kịp thời, thông suốt mọi lúc, mọi nơi trong thời gian tăng cường các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 và với mục tiêu vừa tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị vận tải vừa bảo đảm tính thống nhất với các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ GTVT.

Trên cơ sở đó, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tại các chốt kiểm soát dịch bệnh Covid–19 và các cơ quan, ban ngành tại địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các Công điện số 1102 của Thủ tướng Chính phủ và Công điện số 12 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc rà soát, bãi bỏ các văn bản do địa phương đã ban hành còn có nội dung chưa thống nhất với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ;

Đồng thời, thực hiện nghiêm Quyết định số 1570 của Bộ trưởng Bộ GTVT hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải bằng xe ô tô trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cũng yêu cầu các Sở GTVT tiếp tục khẩn trương rà soát, kiểm tra và tham mưu kịp thời cho UBND tỉnh/thành phố bãi bỏ các văn bản do địa phương ban hành chưa đồng bộ với quy định hiện hành của Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải theo các văn bản của Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã gửi trước đó.

Trước đó, ngày 11/9, tại phiên họp thường kỳ tháng 8, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 107 trong đó giao Phó Thủ tướng Lê Văn Thành trực tiếp chỉ đạo việc yêu cầu các cơ quan, địa phương bãi bỏ, dừng thực hiện các quy định không phù hợp, làm cản trở giao thông, lưu thông hàng hóa.

Trường hợp cần thiết, báo cáo Thủ tướng Chính phủ để chỉ đạo xử lý và công bố công khai.

Theo Người Đưa Tin