Gia Lai: Xử phạt Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi số tiền gần 750 triệu đồng

Ngọc Bảo
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Đỗ Tiến Đông ký Quyết định số 539/QĐ-XPHC về xử phạt vi phạm hành chính Công ty CP Đường Quảng Ngãi số tiền 749.897.033 đồng.

Ngày 18/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Đỗ Tiến Đông ký Quyết định số 539/QĐ-XPHC về xử phạt vi phạm hành chính Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi số tiền 749.897.033 đồng vì liên quan đến việc xây dựng, hoạt động phát điện của Nhà máy Điện sinh khối An Khê (xã Thành An, thị xã An Khê).

Theo đó, nhà máy đường bị xử phạt về hành vi vi phạm không gửi báo cáo cho cơ quan chuyên môn về xây dựng hoặc gửi báo cáo không đầy đủ một trong các nội dung: tên, địa chỉ liên lạc, tên công trình, địa điểm xây dựng, quy mô xây dựng, tiến độ thi công dự kiến sau khi khởi công xây dựng hoặc gửi thông báo khởi công không theo mẫu quy định.

Khởi công xây dựng công trình mà chưa có thiết kế bản vẽ thi công của công trình đã được phê duyệt. Lựa chọn tổ chức không đủ điều kiện năng lực tham gia thiết kế xây dựng công trình. Lựa chọn tổ chức không đủ điều kiện năng lực tham gia thi công xây dựng công trình.

Tổ chức giám sát thi công xây dựng công trình trong khi không có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng theo quy định để thưc hiện.

Lựa chọn cá nhân thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình khi các cá nhân không có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng theo quy định. Lựa chọn nhà thầu khảo sát xây dựng không đủ điều kiện năng lực. Không phê duyệt nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình, nhiệm vụ khảo sát xây dựng giai đoạn thiết kế kỹ thuật.

Không phê duyệt phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng. Hoạt động điện lực mà không có Giấy phép hoạt động điện lực. Đưa hạng mục công trình hoặc công trình điện lực vào vận hành, sử dụng khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh còn xử phạt bổ sung và yêu cầu công ty khắc phục hậu quả với các lỗi vi phạm.

Buộc tổ chức lập hoặc phê duyệt phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng công trình đang thi công; buộc phải kiểm định chất lượng công trình đối với toàn bộ công trình đã nghiệm thu, bàn giao, đưa vào sử dụng.

Cùng với đó, UBND tỉnh buộc công ty nộp vào ngân sách Nhà nước số tiền 32.397.033 đồng là số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi Hoạt động điện lực mà không có Giấy phép hoạt động điện lực (theo quy định tại điểm b khoản 7 Điều 5 Nghị định số 134/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8 Điều 2 Nghị định số 17/2022/NĐ-CP).

Như vậy, Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi phải nộp vào ngân sách Nhà nước tổng số tiền 749.897.033 đồng.

Trong đó, Công ty phải nộp 537,5 triệu đồng tiền phạt vào tài khoản tạm giữ số 39.49.01076240 của Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Gia Lai, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định.

Nộp 212.397.033 đồng tiền phạt và số tiền buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam-Chi nhánh Gia Lai (số 01 Trần Hưng Đạo, Tp.Pleiku) hoặc nộp vào tài khoản số: 7111, mã NDKT 4281, chương 405, mã cơ quan thu 1506503 của Kho bạc Nhà nước tỉnh Gia Lai trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt.