Nhờ chuỗi Long Châu, FPT Retail báo lãi quý III tăng gần 80%

Ngọc Bảo
Doanh thu mảng dược phẩm và công nghệ tăng gấp 3 lần giúp FPT Retail bội thu lợi nhuận quý III/2022 với hơn 85 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ lãi 47 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail – mã chứng khoán: FRT) đã công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2022. Theo đó, công ty ghi nhận doanh thu thuần tăng trưởng đến 54% so với cùng kỳ, đạt 7.709 tỷ đồng, giá vốn cũng tăng mạnh 52%, lên hơn 6.000 tỷ đồng. Khấu trừ giá vốn, công ty ghi nhận biên lợi nhuận gộp đạt 1.197 tỷ đồng, tăng 72% so với con số cùng kỳ là 694,5 tỷ đồng.

Ngoài doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ giảm nhẹ 14%, còn 45 tỷ đồng, thì hầu hết các chi phí đều có mức tăng mạnh, đặc biệt chi phí bán hàng gần gấp đôi cùng kỳ, lên hơn 865 tỷ đồng. Chi phí tài chính tăng 66% lên 63,4 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí lãi vay chiếm 60,5 tỷ đồng, tăng 64% so với cùng kỳ.

Sau khi khấu trừ các chi phí, công ty báo lãi sau thuế 85,2 tỷ đồng, tăng 78% so với con số cùng kỳ là 47,2 tỷ đồng.

fpt-1667629608.PNG
 

Theo giải trình, lợi nhuận sau thuế của FPT Retail tăng do quý III/2021 là giai đoạn giãn cách xã hội do dịch Covid-19, trong khi quý III/2022 là giai đoạn sau đại dịch, các hoạt động kinh doanh đã bình thường trở lại, dẫn đến doanh thu quý này tăng 35%. Ngoài ra, công ty con Long Châu ghi nhận đóng góp đến 6.562 tỷ đồng doanh thu, gấp 2,6 lần so với cùng kỳ do mở thêm 492 cửa hàng.

Thêm vào đó, chuỗi FPT Shop thời điểm cuối tháng 09/2022 cũng tăng 98 cửa hàng lên tổng số 745 cửa hàng, đã đóng góp vào doanh thu gần 3.600 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ nhờ tập trung vào mảng bán Laptop.

Luỹ kế 9 tháng năm 2022, doanh thu FPT Retail đạt 21.786 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 301 tỷ đồng, tăng khoảng gần gấp 3 lần so với cùng kỳ 2021.

Hoạt động tài chính tiếp tục tăng trưởng do doanh thu tài chính khác tăng và khoản lãi từ tiền gửi, cho vay tăng, mang về 16 tỷ đồng và hơn 120,4 tỷ đồng.

Hồ sơ doanh nghiệp - Nhờ chuỗi Long Châu, FPT Retail báo lãi quý III tăng gần 80%

Doanh thu theo chuỗi của FRT (Nguồn: FRT).

Tuy nhiên, chi phí lãi vay tăng đến 155 tỷ đồng do lãi suất ngân hàng liên tục được điều chỉnh khiến công ty lỗ ròng từ hoạt động tài chính 39 tỷ đồng.

Tính đến 30/9/2022, tổng tài sản của FRT đạt gần 10.000 tỷ đồng, giảm hơn 700 tỷ so với hồi đầu năm, trong đó công ty đang cho Tập đoàn FPT vay 4.120 tỷ nợ dài hạn và 90 tỷ ngắn hạn, giảm so với cùng kỳ năm ngoái.

Lãi vay tăng mạnh khiến số tiền cho vay trong kỳ của FRT giảm mạnh từ mức hơn 9.600 tỷ đồng xuống còn dưới 7.000 tỷ đồng. Ngược lại, trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ, FRT tăng trả nợ gốc với dòng tiền lên đến 13.000 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, FPT Retail đang được bổ sung nguồn vốn tín dụng từ các ngân hàng lớn trong ngoài nước với con số 4.900 tỷ đồng, giảm 18% so với hồi 31/12/2021.