Thời gian tới, 100% giá thuốc sẽ được công khai trên Cổng công khai y tế

Theo quyết đinh mới của bộ Y tế, đến năm 2025, 100% các thông tin về giá thuốc, giá trang thiết bị y tế, giá vật tư y tế, giá khám chữa bệnh, giá đấu thầu, kết quả xử lý thủ tục hành chính, những vi phạm trong quảng cáo... được công khai trên Cổng công khai y tế.
Ảnh minh họa

Cụ thể, ngày 22/12 vừa qua, bộ Y tế đã ban hành Quyết định 5316/QĐ-BYT về phê duyệt chương trình chuyển đổi số y tế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Theo đó, bộ Y tế đặt mục tiêu đến năm 2025, duy trì Cổng công khai y tế, Cổng công khai giá các thiết bị y tế. Qua đó, công khai 100% các thông tin về giá thuốc, giá trang thiết bị y tế, giá vật tư y tế, giá sinh phẩm chẩn đoán, giá khám chữa bệnh, giá niêm yết, giá đấu thầu, thông tin về các sản phẩm đang lưu hành hoặc đã được thu hồi, kết quả xử lý thủ tục hành chính, những vi phạm trong quảng cáo...

Ngoài việc công khai 100% các thông tin về giá thuốc, giá trang thiết bị y tế, giá vật tư y tế... Chương trình còn phấn đấu đạt mục tiêu 100% các cơ sở y tế triển khai thanh toán điện tử không dùng tiền mặt; tư vấn khám, chữa bệnh từ xa; đăng ký khám chữa bệnh trực tuyến.

Đáng chú ý, 100% người dân, cán bộ y tế (bác sĩ, dược sĩ, cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế) được định danh y tế; người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử.

Trong quá trình triển khai thực hiện chương trình, ưu tiên triển khai sáng kiến “mỗi người dân có một bác sĩ riêng”: Xây dựng và triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử toàn dân, bảo đảm thông tin sức khỏe của người dân được cập nhật kịp thời vào hồ sơ; Phát triển Cổng sức khỏe, cho phép người dân quản lý, tra cứu thông tin sức khỏe của mình; Phát triển ứng dụng nhắn tin thông báo về thông tin sức khỏe.

Cùng với đó, triển khai tích hợp các ứng dụng có thể tự theo dõi, phát hiện ra tình trạng sức khỏe của người dân với các thiết bị gắn trên người (bao gồm thiết bị di động)…