Từ năm 2022, tuyển sinh đại học sai đối tượng bị phạt đến 150 triệu đồng

Vũ Hạnh

Theo Nghị định 127, các đơn vị tuyển sai từ 30 người học trở lên có thể bị phạt tiền từ 110 - 150 triệu đồng (thay vì mức 70 - 100 triệu đồng như quy định cũ).

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 127/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 04/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2022, theo báo Tuổi Trẻ.

Cụ thể, Nghị định 127 quy định mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực giáo dục đối với cá nhân là 75 triệu đồng (thay cho mức 50 triệu đồng quy định tại nghị định 04), đối với tổ chức là 150 triệu đồng (thay cho mức 100 triệu đồng quy định tại nghị định 04).

Mức xử phạt cao nhất dành cho tổ chức tương ứng hành vi tuyển sinh đào tạo trình độ đại học sai đối tượng quy định tại quy chế tuyển sinh. Hành vi này bị phạt tiền 110 - 150 triệu đồng (thay vì 70 - 100 triệu đồng như quy định cũ), nếu tuyển sai từ 30 người học trở lên.

Trường hợp tuyển sinh sai từ 10 người trở lên ở trình độ thạc sĩ, tiến sĩ, cơ sở đào tạo sẽ bị phạt 110 - 150 triệu đồng.

tuyen sinh dai hoc sai doi tuong 1

Ảnh minh họa. Ảnh: Tri thức trực tuyến.

Nghị định 127 cũng sửa đổi quy định đối với vi phạm về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài. Theo đó, phạt tiền từ 80 - 110 triệu đồng (thay cho mức 100 triệu đồng) đối với hành vi cấp chứng chỉ khi chưa có quyết định của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thực hiện liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài.

Đồng thời, Nghị định 127 bổ sung quy định một hành vi vi phạm hành chính chỉ bị xử phạt một lần. Nhiều tổ chức hoặc cá nhân cùng thực hiện một hành vi vi phạm hành chính thì mỗi tổ chức hoặc cá nhân vi phạm đều bị xử phạt. Thời hạn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục là 1 năm.

Những vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục xảy ra trước thời điểm Nghị định 127 có hiệu lực thi hành mà sau đó mới bị phát hiện hoặc đang xem xét, giải quyết thì áp dụng quy định của nghị định số 04/2021/NĐ-CP để xử lý, trừ trường hợp Nghị định 127 không quy định trách nhiệm pháp lý hoặc quy định trách nhiệm pháp lý nhẹ hơn đối với hành vi xảy ra trước ngày Nghị định 127 có hiệu lực thì áp dụng quy định tại Nghị định 127.

Những quyết định xử phạt đã được ban hành hoặc đã được thi hành xong trước thời điểm Nghị định 127 có hiệu lực thi hành, mà cá nhân, tổ chức bị xử phạt có khiếu nại thì áp dụng quy định của luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Nghị định số 04/2021/NĐ-CP và các quy định pháp luật có liên quan để giải quyết.