Tuyển sinh đại học, cao đẳng 2022: Bộ GD&ĐT đưa ra 6 điểm mới nhất

Vũ Hạnh

Về công tác tuyển sinh năm 2022, Bộ GD&ĐT thông tin giữ ổn định như năm 2021, chỉ điều chỉnh những nội dung mang tính kỹ thuật để tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho thí sinh.

Ngày 16/3, Bộ GD&ĐT tổ chức hội nghị tuyển sinh năm 2022, báo cáo tổng kết công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2021 và triển khai công tác tuyển sinh năm 2022.

Tại chương trình hội nghị trực tuyến, Bộ GD&ĐT đưa ra những kết quả đạt được trong công tác tuyển sinh năm 2021, như hoàn thiện quy chế, quy trình tuyển sinh, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà trường, cho thí sinh; có 47% thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến, kết quả tuyển sinh chính quy trong toàn hệ thống đạt cao nhất từ trước đến nay (đạt 92,65%; năm 2020 đạt 83,86%).

Hay số cơ sở đào tạo tuyển sinh đủ chỉ tiêu đã tăng từ 33,95% năm 2020 lên 41,82% năm 2022; điểm trúng tuyển của khối sư phạm tăng… ngưỡng đảm bảo chất lượng tăng, quá trình lọc ảo diễn ra đúng kế hoạch, phần mềm hệ thống và đường truyền hoạt động ổn định…

Đồng thời là một số khó khăn khách quan chung từ phía bộ cũng như khó khăn từ các cơ sở đào tạo và một số sở giáo dục - đào tạo (điểm tiếp nhận).

Về công tác tuyển sinh năm 2022, bộ thông tin giữ ổn định như năm 2021, chỉ điều chỉnh những nội dung mang tính kỹ thuật để tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho thí sinh, cho các cơ sở đào tạo, nhằm đảm bảo khách quan, công bằng giữa các thí sinh, công bằng giữa các cơ sở đào tạo và tạo sự đồng thuận trong xã hội.

tuyen sinh dai hoc cao dang 2022 bo gddt dua ra 6 diem moi nhat

Hội nghị tuyển sinh toàn quốc về xét tuyển đại học, cao đẳng 2022. 

Theo đó, 6 nội dung dự kiến điều chỉnh so với 2021 gồm:

Thứ nhất, việc đăng ký dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển CĐ, ĐH phải thực hiện trên Cổng thông tin của Bộ hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia.

Thứ hai, thí sinh đăng ký xét tuyển đợt 1: Tất cả các nguyện vọng xét tuyển (theo các ngành, các phương thức, cơ sở đào) được đăng kí xét tuyển trực tuyến sau khi kết thúc Kỳ thi tốt nghiệp THPT, các nguyện vọng được xếp thứ tự từ 1 đến hết (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất).

Thứ ba, tất cả các nguyện vọng ĐKXT của thí sinh vào các cơ sở đào tạo được lọc ảo chung trên hệ thống và thí sinh trúng tuyển ở nguyện vọng cao nhất khi đáp ứng điều kiện của cơ sở đào tạo.

Thứ tư, đối với những ngành sử dụng đồng thời nhiều phương thức xét tuyển, nhiều tổ hợp môn thi, các trường phải giải trình được sự phù hợp của sự lựa chọn này, đảm bảo sự công bằng cho thí sinh. Nếu mỗi phương thức (hoặc mỗi tổ hợp môn thi) có chỉ tiêu riêng thì đề án tuyển sinh của các trường phải giải trình được căn cứ phù hợp cho việc phân chỉ tiêu cho từng phương thức (hoặc tổ hợp môn thi).

Thứ năm, cập nhật kết quả học tập (lớp 10, lớp 11, lớp 12) lên cơ sở dữ liệu ngành, đồng thời kiểm tra rà soát dữ liệu này sau khi được đồng bộ sang hệ thống quản lý thi và xét tuyển.

Thứ sáu, cơ sở đào tạo phân tích rủi ro trong quá trình tuyển sinh và có phương án giải quyết, phối hợp giải quyết giữa các cơ sở đào tạo trong quá trình tuyển sinh.

Ngoài ra, bộ cũng đưa ra các nhiệm vụ đang, tiếp tục triển khai thực hiện cũng như nhiệm vụ đối với các sở giáo dục và đào tạo; các cơ sở đào tạo; đối với thí sinh.

3 điểm lưu ý đối với thí sinh

- Đăng ký dự thi, đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng trực tuyến;

- Thí sinh tải hồ sơ minh chứng về đối tượng ưu tiên;

- Đối với một số trường xét tuyển theo phương thức riêng, thí sinh chú ý phải thực hiện đăng ký và nộp hồ sơ xét tuyển cho cơ sở đào tạo nếu cơ sở đào tạo có yêu cầu (thực hiện theo quy trình của trường), ĐỒNG THỜI thí sinh phải đăng ký nguyện vọng trên Cổng thông tin của Bộ hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia.