Xổ số Đà Nẵng nợ người lao động, quỹ khen thưởng, phúc lợi 17,3 tỷ

Trong 6 tháng đầu năm, Công ty TNHH Một thành viên Xổ số Kiến thiết Đà Nẵng đạt doanh thu 341,9 tỷ, đạt 51,7% so với kế hoạch đề ra.

Ngày 7/8, bà Nguyễn Thị Như Quỳnh, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Xổ số Kiến thiết Đà Nẵng, đã ký báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023.

Theo đó, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ doanh nghiệp này hơn 375,6 tỷ đồng, cao hơn 32,7 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, chủ yếu là doanh thu từ hoạt động xổ số 357,5 tỷ đồng.

Theo ghi nhận, nửa năm qua, xổ số truyền thống doanh nghiệp này đạt gần 341,9 tỷ đồng, giảm 22,6 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái; xổ số cào gần 7,2 tỷ đồng; xổ số bóc gần 7,9 tỷ đồng. Xổ số điện toán đạt giá trị thấp nhất chỉ 529,7 triệu đồng, giảm gần 256 triệu đồng so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận trả thưởng 186,6 tỷ đồng và chi phí trực tiếp phát hành 90,2 tỷ đồng.

Tổng tài sản của doanh nghiệp này đạt 159,2 tỷ đồng, trong đó, chủ yếu là tài sản ngắn hạn đạt gần 149,8 tỷ đồng.

Tiền doanh nghiệp có đến giữa năm 2023 là 15,9 tỷ đồng và các khoản tương đương tiền 62,5 tỷ đồng. Doanh nghiệp này cũng có đầu tư ngắn hạn 56 tỷ đồng.

Nợ phải trả của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số Kiến thiết Đà Nẵng giảm 3,3 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, còn 99,7 tỷ đồng. Trong đó, nợ thuế và các khoản phải nộp nhà nước 14,6 tỷ đồng; dự phòng rủi ro trả thưởng 66,5 tỷ đồng.

Đáng lưu ý, Công ty TNHH Một thành viên Xổ số Kiến thiết Đà Nẵng đang nợ người lao động 11,9 tỷ đồng và nợ quỹ khen thưởng, phúc lợi 5,4 tỷ đồng.

Doanh nghiệp này không có nợ dài hạn.

Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ 34,2 tỷ đồng, cao hơn 3,1 tỷ đồng so với năm ngoái. Lợi nhuận kế toán trước thuế đạt gần 22,3 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 17,8 tỷ đồng, tăng 2 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Trước đó, Công ty này đặt kế hoạch năm 2023, tổng doanh thu đạt gần 661,3 tỷ đồng, tức giảm so với cùng kỳ 17,1 tỷ đồng. Như vậy, trong 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp này có tổng doanh thu đạt 51,7% so với kế hoạch đề ra.

Đồng thời, doanh nghiệp đặt mục tiêu nộp ngân sách tăng gần 5,6 tỷ đồng, đạt 158,8 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế doanh nghiệp đặt mục tiêu 29,2 tỷ đồng, tăng 1,4 tỷ so với cùng kỳ. Đến nay, lợi nhuận trước thuế đã đạt 76,3% so với kế hoạch đặt ra.

Ngoài ra, trong năm 2023, Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Đà Nẵng cũng có kế hoạch đầu tư phát triển hơn 10 tỷ đồng, trong đó, gần 6,7 tỷ đồng để cải tạo một số hạng mục cơ sở hạ tầng tại trụ sở 308 đường 2/9, 1,5 tỷ đồng mua ô tô, gần 1 tỷ đồng xây dựng địa điểm kinh doanh xổ số kiến thiết tại quận Ngũ Hành Sơn…

Hồ sơ doanh nghiệp - Xổ số Đà Nẵng nợ người lao động, quỹ khen thưởng, phúc lợi 17,3 tỷ

Trụ sở Công ty TNHH Một thành viên Xổ số Kiến thiết Đà Nẵng.

Công ty TNHH Một thành viên Xổ số Kiến thiết Đà Nẵng trước đây là Công ty Xổ số kiến thiết và Dịch vụ in Đà Nẵng.

Công ty chính thức hoạt động dưới hình thức Công ty TNHH một thành viên từ đầu 2008.

Công ty điều chỉnh tăng số vốn điều lệ từ hơn 34,992 tỷ đồng lên 41,66 tỷ đồng căn cứ theo quyết định 846/QĐ-UBND của UBND Tp.Đà Nẵng ban hành ngày 30/3/2022 về việc phê duyệt đầu tư bổ sung vốn điều lệ theo lộ trình tăng vốn điều lệ thêm 11,995 tỷ đồng, trong giai đoạn từ 2022 đến 2024, từ nguồn Qũy đầu tư phát triển được trích từ lợi nhuận sau thuế trong giai đoạn này.

Tuy nhiên, đến thời điểm lập báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022, số vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty vẫn chưa được điều chỉnh bằng mức vốn tăng thêm do chưa có quyết định phê duyệt tăng vốn của UBND Tp.Đà Nẵng.

Ngành nghề kinh doanh của Công ty là hoạt động xổ số, cá cược và đánh bạc, chi tiết là kinh doanh các loại hình xổ số theo quy định của Nhà nước về kinh doanh xổ số.

Trụ sở chính doanh nghiệp đặt tại 308, đường 2/9, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, Tp.Đà Nẵng.

PV