5 thứ rẻ mạt, nhiều người mang vứt bỏ ở Việt Nam không ngờ được bán với giá đắt đỏ trong siêu thị nước ngoài

CTV
Nhiều người ngỡ ngàng khi nhìn thấy những thứ người Việt thường bỏ đi lại xuất hiện "chễm chệ" trong siêu thị ở Nhật, được đóng gói, niêm yết giá cả cẩn thận.

NHÓM PV